resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Berichten: Gebruik in Ons-webapplicaties

Ons Berichten: Gebruik in Ons-webapplicaties

Uitleg over de werking van Ons Berichten in de webapplicaties van Ons, uitgezonderd Ons Medewerkerportaal.

Deze handleiding beschrijft de werking van Ons Berichten in de Ons webapplicaties, zonder Ons Medewerkerportaal. Zie Ons Berichten: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Benodigde autorisaties

  • Gebruikers met toegang tot een applicatie hebben in die applicatie automatisch toegang tot Ons Berichten Voor het gebruik hiervan zijn geen aanvullende autorisatietaken vereist.

Berichten als gelezen markeren

Je kunt in een keer alle berichten als gelezen markeren. Dit is handig als je bijvoorbeeld langere tijd afwezig bent geweest. Ook als er wijzigingen zijn geweest in de organisatiestructuur/organigram, waardoor oudere teams niet meer bestaan (en daardoor berichten ook niet meer te lezen zijn) biedt deze optie uitkomst: met een druk op de knop markeert de gebruiker alle berichten als gelezen en komt de teller weer op 0 te staan.

Inhoudsopgave