resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Autorisatie: automatische rollen beheren

Ons Autorisatie: automatische rollen beheren

Uitleg over het beheren en wijzigen van handmatige rollen in Ons Autorisatie

Overzicht van alle handleidingen over Ons Autorisatie

Benodigde autorisatie

 • Taak: Rollen beheren

Informatie over de specifieke rechten die onder deze taken vallen, is te vinden in Ons Autorisatie zelf.

Automatische rollen beheren

Ga naar het tabblad Rollen voor een overzicht van alle rollen. Je herkent de automatische rollen hier door de badge Cliënt medewerker relatie of Standaard in de kolom Type.

/topic-images/HandmatigeRollenOverzicht1_2120.png

Per aangemaakte rol in het overzicht is te zien:

 • Uit hoeveel taken de rol bestaat. Uitleg over de inhoud van deze taken vind je in: Ons Autorisatie: inhoud van taken en rechten bekijken

 • Het aantal gebruikers waar de rol aan is toegekend. Door op de drie puntjes te klikken, krijg je ook de keuze uit Gebruikers met rol, Rol omzetten en Verwijder rol.

  Via de knop Rol omzetten zet je de rol om naar een handmatige rol. Het rolbereik wordt dan ingericht met de groep Mijn cliënten voor het relatietype van de rol. Medewerkers met een relatie van het betreffende type krijgen een roltoewijzing.

 • Welk type rol het is (Handmatig, Cliënt medewerker relatie of Standaard).

  • Cliënt-medewerkerrelatierollen: Rollen die op grond van een actuele cliënt-medewerkerrelatie automatisch aan bepaalde gebruikers toegekend worden. Het bereik van deze rollen beperkt zich tot de cliënt met wie de gebruiker het vereiste relatietype mee heeft. Bij deze automatische rollen is te zien bij welk relatietype de rol automatisch toegekend wordt, hoeveel taken eronder vallen en of en sinds wanneer de rol actief staat. Cliënt-medewerkerrelatierollen kunnen ingezien, omgezet en verwijderd worden, maar het is niet mogelijk om deze rollen te kopiëren.

  • Standaardrollen: Rollen die automatisch voor alle gebruikers gelden. Bij de standaardrollen is te zien of en sinds wanneer de rol actief is en hoeveel taken eraan toegekend zijn. Deze automatische rollen kunnen ingezien, aangepast, gekopieerd en verwijderd worden.

Automatische rol aanmaken

Via de knop + Nieuwe rol kan je een nieuw rol aanmaken. Je wordt dan aan de hand van een aantal stappen door het proces geleid:

/topic-images/NieuweAutomatischeRolAanmaken_2123.png
 1. Algemene instellingen: Geef de rol een naam en omschrijving en selecteer het roltype.

  1. Cliënt medewerker relatie: Een cliëntmedewerkerrelatie-rol wordt automatisch toegewezen aan gebruikers met een specifieke relatie tot een cliënt, met de cliënt als bereik. Selecteer vervolgens ook het relatietype dat voor deze rol geldt. Zie Relatietypen van cliënten configureren voor meer informatie.

  2. Standaard rol: Een standaard rol wordt automatisch toegewezen aan alle gebruikers.

 2. Voeg taken toe: Vink de taken aan die je aan deze rol wilt toevoegen. Je kan hier ook filteren of zoeken naar specifieke taken/rechten.

 3. Rolbereik: Bij automatische rollen wordt geen rolbereik toegevoegd.

Automatische rol aanpassen

Klik in het overzicht van de rollen op de naam van een rol. Je komt uit op het detailscherm van de rol:

/topic-images/AutomatischeRollenDetails_2124.png

Per onderdeel kan je hier op het potloodje klikken. Verander de naam van de rol en de omschrijving en voeg nieuwe taken toe aan deze rol.

Automatische rol kopiëren of omzetten

Klik in het overzicht van rollen op de drie puntjes naast de rol. Alleen Standaard-rollen kunnen worden gekopieerd. Bij een kopie wordt er een nieuwe rol aangemaakt, die alle gegevens bevat van de oude rol. Deze gegevens kunnen aangepast en vervolgens opgeslagen worden, waarmee de nieuwe rol - met eventueel elementen van de oude rol - in gebruik genomen kan worden.

Via de knop Rol omzetten zet je de rol om naar een handmatige rol. Het rolbereik wordt dan ingericht met de groep Mijn cliënten voor het relatietype van de rol. Medewerkers met een relatie van het betreffende type krijgen een roltoewijzing.

Automatische rol verwijderen

Een automatische rol is te verwijderen door op de drie puntjes naast een rol te klikken en vervolgens Verwijder rol te selecteren. De rol is vanaf dan niet meer toe te kennen aan gebruikers. Bovendien wordt de rol dan automatisch verwijderd bij alle gebruikers waar deze rol aan toegekend is.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave