resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: labels beheren

Ons Agenda: labels beheren

In dit artikel wordt stapsgewijs toegelicht hoe de labels voor Ons Agenda beheerd kunnen worden.

Benodigde autorisaties

Raadpleeg de handleiding Ons Agenda: autorisaties voor informatie over de benodigde autorisatie(s).

Labels voor Ons Agenda beheren

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen , klik onder het kopje "Medewerker agenda" op Configuratie en klik tot slot op Labels.

Geef de gewenste eigenschappen van het label op.

  • De prioriteit bepaalt de volgorde waarin labels in de applicatie getoond worden.

  • De kleur van een label bepaalt de kleur van de afspraak in Ons Agenda. Bij de toekenning van meerdere labels aan een afspraak, wordt de kleur van het label met de hoogte prioriteit gebruikt.

  • Met de datums kan bepaald worden wanneer het label gebruikt kan worden.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt de wijziging in het overzicht van de labels getoond.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave