resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda FAQ: Waarom kan ik geen zorgtraject of eerstelijnszorg-behandelingen selecteren bij de cliënt?

Ons Agenda FAQ: Waarom kan ik geen zorgtraject of eerstelijnszorg-behandelingen selecteren bij de cliënt?

Het selecteren van een zorgtraject of eerstelijnszorg-behandeling is alleen mogelijk als aan de onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • De cliënt moet een actief zorgtraject hebben.

  • De gebruiker moet een weekkaartprofiel en deskundigheidsprofiel hebben met de te selecteren uursoorten erin.

  • Bij de gebruiker moet een agbcode ingesteld staan in Ons.

  • De uitgebreide workflow moet ingeschakeld zijn.

Meer informatie: Ons Agenda: standaard vs uitgebreide workflow

Applicatie(s)
Inhoudsopgave