resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: eigen afspraak registreren en registratie-overzicht

Ons Agenda: eigen afspraak registreren en registratie-overzicht

In dit artikel wordt stapsgewijs toegelicht hoe een afspraak geregistreerd kan worden in Ons Agenda en wat de mogelijke handelingen zijn in het registratieoverzicht.

Overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Raadpleeg voor algemene en overzichtsinformatie de onderstaande overzichtshandleidingen over Ons Agenda:

Benodigde autorisaties

Raadpleeg de handleiding Ons Agenda: autorisaties voor informatie over de benodigde autorisatie(s).

Aandachtspunten

  • Overlap toestaan: Overlap in afspraken is normaal gesproken niet mogelijk. Alleen wanneer 'Overlap toestaan' ingesteld staat, is het mogelijk om overlap in afspraken tussen twee verschillende cliënten te hebben. Eventuele overlap wordt getoond achter het veld van de eindtijd.

  • Automatisch verdelen van geregistreerde tijd: Staat 'Urenverdeling van arrangement' ingesteld? dan is de registratie ook te maken zonder een uursoort te selecteren. Dit houdt in dat de registraties van uursoorten worden verdeeld in dezelfde verhouding zoals deze in het arrangement van de cliënt aanwezig zijn. Ook als deze optie is ingeschakeld, blijft het mogelijk dat de medewerker zelf handmatig een uursoort selecteert.

    Let op! Om een uursoort te kunnen zien en gebruiken in Ons Agenda moet de uursoort op de goede manier in de weekkaart ingericht zijn. Meer informatie hierover zie Weekkaartprofielen configureren

  • Mislukte registraties kunnen verwijderd worden door gebruikers van Ons Agenda en kunnen ook door de applicatiebeheerder verwijderd worden via het overzicht mislukte registraties.

  • Een afspraak waarbij meerdere medewerkers betrokken zijn, dient door alle betrokken medewerkers geregistreerd te worden.

  • De bij de medewerker ingestelde weekkaartinstellingen bepalen de periode waarin de medewerker mag registreren en de mogelijkheid om te registreren in een reeds gefiatteerde periode.

  • Diverse registratie-opties zijn alleen beschikbaar als er in Ons Agenda gewerkt wordt volgens het uitgebreide werkproces. Meer informatie over deze aangepaste opties is te vinden in Ons Agenda: standaard vs uitgebreide workflow

Applicatie(s)
Inhoudsopgave