resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: afwezigheid toevoegen bij een cliënt

Ons Agenda: afwezigheid toevoegen bij een cliënt

Stapsgewijze instructie over het ingeven van een afwezigheid in de agenda van een cliënt.

Overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Raadpleeg voor algemene en overzichtsinformatie de onderstaande overzichtshandleidingen over Ons Agenda:

Benodigde autorisaties

Raadpleeg de handleiding Ons Agenda: autorisaties voor informatie over de benodigde autorisatie(s).

Clientafwezigheid ingeven (standaard functionaliteit)

Voorwaarden

Alleen op organisatieniveau ingerichte afwezigheidstypes kunnen als afwezigheid geselecteerd en ingevoerd worden in de agenda van een cliënt.

Afwezigheid invoeren in de agenda van een cliënt

De reguliere functionaliteit bij het invoeren van een afwezigheid in Ons Agenda ziet er als volgt uit:

/topic-images/Ons%20Agenda%20afwezigheid%20toevoegen%20standaard%20functionaliteit_1768.png
 1. Klik in Ons Agenda op de knop Toevoegen en vervolgens op Cliëntafwezigheid maken; Of selecteer via het slepen met de muis in de agenda een tijdsmoment en klik in de pop-up die vervolgens verschijnt, op Cliëntafwezigheid maken.

 2. De pagina Cliëntafwezigheid toevoegen verschijnt:

  • Geef in vanaf en indien mogelijk tot wanneer de cliënt afwezig is. Afwezigheden worden bij de reguliere functionaliteit altijd voor hele dagen ingegeven.

  • Selecteer onder Reden uit de beschikbare afwezigheidsredenen de juiste reden.

  • Geef eventueel nog een extra toelichting in.

  • Sla op

 3. Resultaat: De afwezigheid is terug te zien bij elke dag die binnen de afwezigheidsperiode valt.

Afwezigheid bewerken

Om een ingevoerde afwezigheid te bewerken of te verwijderen:

 1. Klik in de periode waarbinnen de afwezigheid valt, op een van de meldingen die hier bij elke dag getoond wordt.

 2. Klik op de knop Bewerken.

 3. Om te bewerken: pas de gegevens aan en klik op Opslaan.

 4. Om te verwijderen: klik op de knop Verwijderen. Bevestig de vraag Weet u het zeker? in de pop-up door op OK te klikken.

 5. Resultaat: de volledige afwezigheid is ofwel bewerkt ofwel verwijderd.

Clientafwezigheid ingeven (bij gebruikmaking verblijfsfunctionaliteit)

Deze weergave moet apart ingeschakeld worden door Nedap en kan niet meer worden uitgeschakeld.

Maakt jouw organisatie gebruik van de verblijfsfunctionaliteit en is daarvoor de speciale verblijfsfunctionaliteit van Ons Agenda ingeschakeld? Dan ziet het scherm er in Ons Agenda iets anders uit. In dat geval is het namelijk ook mogelijk om afwezigheden in te voeren die minder dan een hele dag duren:

/topic-images/Ons%20Agenda%20afwezigheid%20toevoegen%20verblijfsfunctionaliteit_1769.png

 • Klik in Ons Agenda op de knop Toevoegen en vervolgens op Cliëntafwezigheid maken; Of selecteer via het slepen met de muis in de agenda een tijdsmoment en klik in de pop-up die vervolgens verschijnt, op Cliëntafwezigheid maken.

 • De pagina Cliëntafwezigheid toevoegen verschijnt:

  • Vul in wanneer de cliënt afwezig is. Standaard staat het vinkje 'Hele dag' aan. Zet je dit vinkje uit? Dan is het mogelijk om een begindatum met begin- en eindtijden in te geven, en een einddatum.

  • Selecteer onder Reden uit de beschikbare afwezigheidsredenen de juiste reden.

  • Geef eventueel nog een extra toelichting in.

  • Sla op

 • Resultaat: De afwezigheid is terug te zien bij elke dag die binnen de afwezigheidsperiode valt.

Tussentijdse afwezigheid gedurende afspraak vastleggen conform eisen Zorgprestatiemodel

Het ZPM-model schrijft voor dat (tijdelijke) afwezigheden van cliënten tijdens groepsconsulten vastgelegd moeten worden.

Voorwaarden

 • Uursoort-inrichting: Tussentijdse afwezigheden van cliënten zijn alleen in te geven bij groepszorg-uursoorten waar ingesteld staat dat absenties toegestaan zijn. Uitleg over het inrichten hiervan vind je onder het kopje Uursoorten in Ons Agenda in Uursoorten configureren.

 • Uitgebreide workflow: Jouw organisatie moet gebruik maken van de uitgebreide workflow in Ons Agenda. Meer info vind je Ons Agenda: mogelijkheden van de uitgebreide workflow

 • Eisen aan afwezigheid:

  1)Vastgelegde afwezigheden mogen niet eerder beginnen dan de begintijd en niet later eindigen dan de eindtijd van de afspraak.

  2) Afwezigheden voor een individuele cliënt mogen elkaar niet overlappen.

  3) afwezigheden mogen niet de volledige afspraak omvatten. In dat geval is er sprake van een no-show of een vooraf verwijderde client.

Te nemen stappen

Om een of meerdere afwezigheden van een client tijdens een groepsafspraak vast te leggen, volg de onderstaande stappen:

/topic-images/Invullen%20tussentijdse%20afwezigheid%20groepsafspraak_1706.png
 1. Klik bij een afspraak op Registreren om het registratiescherm bij de afspraak te openen.

 2. Is voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan is bij elke client de knop Toevoegen afwezigheid terug te vinden. Klik op deze knop.

 3. Geef een begin- en eindtijd in waartussen de client niet aanwezig was.

  Dit is per afspraak meerdere keren in te voeren, bijvoorbeeld als de client bij de afspraak gedurende meerdere momenten even afwezig was.

 4. Vul de overige voor de registratie relevante gegevens in en klik op Indienen.

 5. Resultaat: In Ons Administratie wordt elke aaneengesloten aanwezige periode als zorgregel vastgelegd. Bij tussentijdse afwezigheden resulteert dit dus in meerdere zorgregels bij een cliënt voor één groepsafspraak.

  /topic-images/resultaat%20tussentijdse%20afwezigheid%20in%20Ons%20Administratie_1707.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave