resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Mikzo configureren

Mikzo configureren

Uitleg over de vereiste inrichting voor het gebruik van het classificatiesysteem Mikzo.

Benodigde autorisaties

Mikzo maakt gebruik van verschillende onderdelen uit Ons. Per onderdeel zijn verschillende taken relevant.

Mikzo-classificatiesysteem aanvragen

Er moet een licentieovereenkomst voor Mikzo gemaakt worden via de licentieverlenende instantie CareNext. Meer informatie hierover vind je op https://www.mikzo.nl.

Als Mikzo in een omgeving wordt ingeschakeld, melden wij dit bij CareNext. Je kunt het Mikzo-classificatiesysteem aanvragen via een ticket bij Support. Ons Support-team brengt vervolgens via een import de inrichting in jullie Ons-omgeving tot stand. Daarvoor importeren wij de Mikzo-vragenlijst en -zorgplandefinities. Als dit gereed is, informeren we je via het ticket.

Te nemen stappen

Gaat jouw zorgorganisatie gebruik maken van Mikzo? Richt het classificatiesysteem dan altijd eerst in op een testomgeving. Je kunt de werking dan zorgvuldig uittesten en vertrouwd raken met Mikzo binnen Ons.

Ondersteuning bij vragen en problemen

Meer informatie over het gebruik van Mikzo is te vinden in Mikzo: gebruik. Loop je tegen functionele problemen aan bij de configuratie van Mikzo? Neem dan contact op met team Support. Voor inhoudelijke of proces-vragen over Mikzo kun je terecht bij CareNext.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave