resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medicatiecontrole via een externe zorgcentrale

Ons Medicatiecontrole via een externe zorgcentrale

Uitleg over de optie om medicatiecontroles volledig of gedeeltelijk af te laten handelen via een koppeling met een externe zorgcentrale.

Ons Medicatiecontrole is ook te koppelen met een externe zorgcentrale. Op die manier kunnen medicatiecontroleverzoeken uitgezet worden naar de externe zorgcentrale waar de applicatie aan gekoppeld is. Daarnaast blijft het mogelijk om medicatiecontroleverzoeken uit te zetten naar medewerkers binnen de eigen organisatie. Deze handleiding beschrijft het opzetten, inrichten en gebruiken van deze koppeling

Meer informatie: bekijk alle overige handleidingen over Ons Medicatiecontrole.

Vereisten externe zorgcentrale

 • De externe zorgcentrale moet gebruik maken van Enovation UMO AlarmManager software.

 • Er moet sprake zijn van een bestaande relatie van de zorgorganisatie met de externe zorgcentrale

Aanvragen koppeling

De koppeling is aan te vragen bij Support via een TOPdesk taak ticket. Voorzie Nedap via het ticket van de onderstaande gegevens:

 • Naam van de externe zorgcentrale

 • Het telefoonnummer waarop de contactpersoon van de externe zorgcentrale te bereiken is

 • De URL van de alarm service

 • De identificatiecode waaronder de zorgorganisatie bekend is bij de externe zorgcentrale

Nedap realiseert vervolgens op de achtergrond de koppeling met de externe zorgcentrale.

Configuratie en inrichting

Zodra de koppeling op de achtergrond aanwezig is, kan de zorgorganisatie zelf de daadwerkelijke uitwisseling van medicatiecontroles op enig moment activeren. Volg hiervoor de onderstaande inrichtingsacties op.

Benodigde autorisaties

De koppeling kan alleen geactiveerd worden door een gebruiker van de zorgorganisatie zelf met de volgende autorisatietaak (via Ons Autorisatie):

 • Taak: Ons Medicatiecontrole Applicatiebeheer.

Medewerkers van de externe zorgcentrale die externe medicatiecontroles uitvoeren, moeten beschikken over de volgende autorisatietaak:

 • Taak: Meedraaien in diensten voor een externe zorgcentrale

Benodigde inrichting voor medewerkers externe zorgorganisatie

Voorzie de medewerkers van de externe zorgcentrale van een Ons-account voor elke zorgorganisatie waar zij medicatiecontroles voor uitvoeren. Alleen medewerkers met een Ons-account kunnen controles uitvoeren.

Aanzetten uitwisseling medicatiecontroleberichten

Start de berichtenuitwisseling via het instellingenscherm in Ons Administratie:

 1. Ga naar Ons Administratie Beheer Instelingen Overige instellingen

 2. Klik onder het kopje Medicatie op Ons Medicatiecontrole configuratie

 3. Staat de koppeling op de achtergrond aan? Dan wordt de gebruiker doorgeleid naar het scherm Configuratie Externe zorgcentrales in Ons Medicatiecontrole (Als deze koppeling nog niet aanstaat, verschijnt een melding die dit verduidelijkt.)

 4. Als je de berichtenuitwisseling wilt starten, zet je het schuifje bij Externe Zorgcentrale op actief en klik je op Opslaan.

  /topic-images/MedicatiecontroleZorgcentrale_1386.png
 5. Vanaf nu kunnen er controleverzoeken afgehandeld worden door de externe zorgcentrale. Meer uitleg hierover is te vinden onder het kopje 'Gebruik van de actieve koppeling hieronder'.

Stopzetten uitwisseling medicatiecontroleberichten

De uitwisseling van berichten met de externe zorgcentrale kan op ieder moment stopgezet worden. Zet hiervoor het bovengenoemde activatieschuifje op inactief. De uitwisseling van controleverzoeken met de externe zorgcentrale wordt dan direct stopgezet. Lopende verzoeken kunnen nog wel afgerond worden nadat het schuifje op inactief is gezet.

Gebruik van de actieve koppeling

Staat de instelling geactiveerd? Dan zal de externe zorgcentrale 24 uur per dag, 7 dagen per week controleverzoeken ontvangen. Daarbij ontvangt de centrale in hun eigen software een lijst van binnenkomende controleverzoeken. Zodra de externe medewerker op een verzoek klikt, wordt deze doorgeleid naar Ons Medicatiecontrole om de dubbele medicatiecontrole uit te voeren. De controles zelf worden dus binnen Ons Medicatiecontrole uitgevoerd, op dezelfde manier als een interne medewerker een controle uitvoert.

Ook medewerkers van de zorgorganisatie zelf kunnen nog medicatiecontroleverzoeken ontvangen. Lees hier meer over de verzendvolgorde en wachtrij voor controleverzoeken.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave