resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medewerkerinstellingen voor eerstelijnszorg

Medewerkerinstellingen voor eerstelijnszorg

Benodigde autorisaties

  • Taak: Medewerkers beheren

Deskundigheidsprofiel en AGB-code instellen

Om ervoor te zorgen dat de medewerker de voor hem/haar relevante uursoorten kan leveren, dienen de eerstelijns-uursoorten in het deskundigheidsprofiel van de medewerker toegevoegd te worden. Voor de declaratie is het ook verplicht dat de behandelaar een AGB-code heeft. De AGB-code wordt ook gebruikt om de discipline van het traject automatisch te vullen.

Zie voor meer informatie Deskundigheid, AGB-, BIG- of beroepsgroepcode aan een medewerker koppelen.

Weekkaartprofiel instellen

Een medewerker heeft een weekkaartprofiel met de juiste uursoorten nodig om eerstelijnszorg te kunnen registreren. Hiervoor moeten het juiste weekkaartprofiel aan de medewerker worden toegekend, zie daarvoor Weekkaartprofielen instellen.

Voor het registreren van uren in Ons Agenda moet ingesteld worden dat directe uursoorten geregistreerd mogen worden.

Autorisatie

Voor het inzien en bewerken van eerstelijnstrajecten hebben medewerkers de volgende taken in hun autorisatie nodig:

  • Eerstelijnszorg inzien

  • Wijzig eerstelijnszorg

Applicatie(s)
Inhoudsopgave