resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Locaties en kamers bij cliënten toevoegen of bewerken

Locaties en kamers bij cliënten toevoegen of bewerken

Dit artikel beschrijft het toevoegen of aanpassen van locaties bij cliënten.

Voorwaarden vooraf en Benodigdheden

 • Taak: 'Cliëntbeheer'

 • Toegang tot de cliënt

Een cliënt aan een locatie toekennen of een toekenning wijzigen

Uitgangspunten locaties

Er zijn meerdere typen locaties te selecteren in Ons. De uitgebreide uitleg hierover staat in dit artikel: Toelichting op locatiebeheer en kamerbeheer in Ons.

De uitgangspunten zijn als volgt:

 • Een cliënt moet altijd aan een hoofdlocatie gekoppeld zijn. Er kan maar één hoofdlocatie gekoppeld zijn.

 • Een sublocatie kan alleen toegevoegd worden als er een hoofdlocatie gekoppeld is.

Locatie toevoegen of wijzigen

Het toewijzen of aanpassen van locatietoewijzigen is voor elk type locatie vrijwel hetzelfde. Wel komen bij het toekennen van intramurale locaties aanvullende velden beschikbaar.

Een uitzondering hierop zijn locatietoekenningen voor GGZ-verblijf: daarbij is het bij de locatie mogelijk om een GGZ-traject en een uursoort te koppelen. Uitleg over GGZ is te vinden in Toelichting op GGZ in Ons.

 1. Ga in Ons Administratie naar een cliënt menu Algemeen en klik op het kopje Locaties.

  De huidige locatietoewijzigen van de cliënt worden getoond.

  /topic-images/2019-07-03%2013_54_16-Ons_330.png
 2. Klik op het plusje (1) om een nieuwe locatietoewijzing toe te voegen, of op het potloodje (2) om een locatietoewijzing te wijzigen. In beide gevallen verschijnen dezelfde opties.

 3. De begin- en einddatum (3) spreken voor zich. De einddatum kan leeg gelaten worden.

  In sommige gevallen mag er geen overlap zijn tussen locaties:

  • Er mag maar één hoofdlocatie actief zijn.

  • Er mag alleen een sublocatie zijn als er ook een hoofdlocatie is (er mag dus geen 'gat' tussen hoofdlocaties zitten als een sublocatie actief is).

  • Medicijnlocaties mogen niet overlappen.

 4. Selecteer de locatie (4). Er kan gezocht worden naar een locatie in het zoekveld achter 'zoeken op:'. Klik op de locatie die je wil selecteren. Wordt er een intramurale locatie geselecteerd?

  • Dan verschijnt het aanvullende veld Verhuisdatum: Door hier een verhuisdatum in te vullen, wordt er automatisch een tijdelijk adres voor deze cliënt aangemaakt met een ingangsdatum gelijk aan de verhuisdatum.

  • Maakt de organisatie gebruik van de Verblijf in Ons: functionaliteit (apart te activeren)? Dan is bij een intramurale hoofd- of algemene locatie ook het vinkje Verblijf beschikbaar. Hiermee wordt de locatie gekenmerkt als een locatie waar de Verblijf in Ons-functionaliteit op van toepassing moet zijn. Dit vinkje wordt niet getoond bij Medicijnlocaties.

 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een locatietoewijzing verwijderen

Als een locatie verkeerd is ingevoegd, kan de toewijzing verwijderd worden. Klik hiervoor op het potloodje (2) om de toewijzing te bewerken, en vervolgens op de knop Verwijderen.

Let op! ook alle historie wordt hiermee verwijderd. Als de cliënt verhuist of uit zorg gaat hoeft alleen een einddatum bij een locatie ingevuld te worden om de toewijzing te beëindigen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave