resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
LACCS gebruiken

LACCS gebruiken

Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van het LACCS-classificatiesysteem

Benodigde autorisaties

LACCS maakt gebruik van verschillende onderdelen uit Ons. Per onderdeel zijn verschillende autorisatietaken van belang.

Samenstellen van het zorgplan: te nemen stappen

De LACCS-methodiek in Ons volgt de reguliere Ons-functionaliteit rondom het aanmaken van vragenlijsten en zorgplannen bij een cliënt. Ook de mogelijkheden voor het rapporteren op doelen en voortgang zijn identiek: vanuit de profiellijsten kunnen onderdelen aangemerkt worden als aandachtsgebied voor het zorgplan. Deze onderdelen zijn vervolgens terug te vinden en verder te bewerken in het concept zorgplan. Uiteindelijk is het zorgplan te activeren en kan er gerapporteerd worden op de doelen en voortgang uit het zorgplan.

  1. Meer informatie over het aanmaken of aanpassen van een vragenlijst bij de cliënt is te vinden in Werken met vragenlijsten bij een cliënt.

  2. Meer informatie over het omzetten van de vragenlijst in een zorgplan middels aandachtspunten is te vinden in Werken met vragenlijsten bij een cliënt.

  3. Meer informatie over rapporteren op doelen en voortgang in het zorgplan.

Plaatsing LACCS-onderdelen in Ons

Vragenlijsten

Zorgplannen

Applicatie(s)
Inhoudsopgave