resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Klinimetrie: metingen toevoegen

Ons Klinimetrie: metingen toevoegen

Uitleg over het toevoegen van metingen in Ons Klinimetrie

Een meting toevoegen kan op verschillende manieren. De knop 'toevoegen' is alleen beschikbaar voor gebruikers die de juiste autorisatie en eventuele deskundigheid hebben om de meting te mogen toevoegen.

Meting toevoegen als er al metingen voor een bepaald instrument zijn

Toont de overzichtsweergave bij de cliënt al metingen van een bepaald instrument? Dan kan via het plusje bij het weergegeven instrument een nieuwe meting worden toegevoegd.

Meting toevoegen voor een willekeurig (nieuw) instrument

  • Klik op de knop 'Nieuwe meting' in de menubalk links of in het overzichtsscherm rechts bovenin.

  • Een selectiescherm verschijnt: selecteer hier het gewenste meetinstrument.

Mogelijkheden bij invullen meetinstrument

Het formulier om de gegevens voor een meetinstrument in te vullen, biedt een aantal handige opties:

  • Autorisaties per meetinstrument vastleggen. Per meting is het mogelijk om in te stellen welke deskundigheden of deskundigheidsgroepen de meting bij de cliënt mogen inzien en/of bewerken. Uitleg over deze optie is te vinden in Configuratie van Ons Klinimetrie.

  • Vastleggen meetmoment: standaard wordt het moment van invullen vastgelegd als meetmoment. De interface biedt echter ook de optie om een specifiek tijdsmoment en een specifieke dag in te geven.

  • Toevoegen beoordeling/opmerking: Elk formulier biedt aan het eind de mogelijkheid om een beoordeling of opmerking toe te voegen in een vrije tekst-veld. De hier ingevulde informatie is zichtbaar in de tijdlijn, waarmee relevante handmatig ingevoerde informatie rondom de uitgevoerde meting snel zichtbaar is.

Specifieke opties per type meetinstrument

Soms zijn per type meetinstrument specifieke opties en handige tools aanwezig. Bij de 10 meter looptest is het bijvoorbeeld mogelijk om naar eigen inzicht loophulpmiddelen toe te voegen die gebruikt zijn bij het afnemen van het meetinstrument.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave