resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons

Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons

Uitleg over de mogelijkheden en eigenschappen van de beschikbare werkurensystematiek-opties in Ons

Zie Verlof en compensatie toegelicht voor meer informatie over de compensatie in Nedap zonder aanvullende instellingen voor de jaarurensystematiek.

Als je de jaarurensystematiek in Ons per cao instelt, wordt de arbeidsduur uitgedrukt in een totaal aantal te werken uren per jaar. Hier worden de gewerkte uren van afgetrokken. Ook feestdagen en vakantiedagen worden van deze te werken dagen op jaarbasis afgetrokken.

De jaarurensystematiek in Ons

Nedap Ons houdt geen overzicht bij van nog te werken uren. In plaats daarvan is in het compensatiesaldo te zien of medewerkers met hun uren op schema zitten. Hier wordt namelijk per week berekend of medewerkers conform hun contract gewerkt hebben. Te weinig gewerkt betekent dat er min-uren in het compensatiesaldo opgenomen worden. Te veel gewerkt leidt tot plusuren.

/topic-images/2019-04-29%2015_01_29-Uitleg%20over%20de%20weekurensystematiek%20en%20jaarurensystematiek%20_%20Verlonen%20_%20ONS_188.png

In feite werkt dit dus niet anders dan het normale compensatiesaldo. Wel geldt dat er geen inzage in nog te werken uren is bij medewerkers waar het compensatiesaldo niet aanstaat. Hier moet de inzage volledig uit het eigen verloningspakket gehaald worden. De systematiek heeft geen gevolgen voor de inhoud van verloningsexports. Hier worden de uren op dezelfde manier als in de weeksystematiek geëxporteerd.

Feestdagen in Ons bij jaarurensystematiek

Als in de cao van de medewerker de jaarurensystematiek is ingesteld, voegt Ons op elke ingestelde feestdag automatisch compensatie-uren toe voor de betreffende medewerker. Het aantal minuten van de compensatie wordt ingesteld bij Feestdagen configureren.

/topic-images/Feestdagen_1791.jpg

Zoals je in bovenstaande afbeelding kunt zien, worden de automatisch toegekende compensatie-uren zichtbaar in het urenoverzicht van de medewerker.

Configuratie van de jaarurensystematiek

Het instellen omvat twee stappen:

Applicatie(s)
Inhoudsopgave