resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons

Jaaruren- of weekurensystematiek in Ons

Uitleg over de mogelijkheden en eigenschappen van de beschikbare werkurensystematiek-opties in Ons

Jaarurensystematiek versus weekurensystematiek

In de weekurensystematiek wordt de arbeidsduur uitgedrukt in een (gemiddeld) aantal werkuren per week. Het aantal gewerkte (geregistreerde) uren wordt bij elkaar opgeteld tot een totaal aantal gewerkte uren per week.

In de jaarurensystematiek wordt de arbeidsduur uitgedrukt in een totaal aantal te werken uren per jaar. Hier worden de gewerkte uren van afgetrokken. Ook feestdagen en vakantiedagen worden van deze te werken dagen op jaarbasis afgetrokken.

De jaarurensystematiek in Ons

Nedap Ons houdt geen overzicht bij van nog te werken uren. In plaats daarvan is in het compensatiesaldo te zien of medewerkers met hun uren op schema zitten. Hier wordt namelijk per week berekend of medewerkers conform hun contract gewerkt hebben. Te weinig gewerkt betekent dat er min-uren in het compensatiesaldo opgenomen worden. Te veel gewerkt leidt tot plusuren.

/topic-images/2019-04-29%2015_01_29-Uitleg%20over%20de%20weekurensystematiek%20en%20jaarurensystematiek%20_%20Verlonen%20_%20ONS_188.png

In feite werkt dit dus niet anders dan het normale compensatiesaldo. Wel geldt dat er geen inzage in nog te werken uren is bij medewerkers waar het compensatiesaldo niet aanstaat. Hier moet de inzage volledig uit het eigen verloningspakket gehaald worden. De systematiek heeft geen gevolgen voor de inhoud van verloningsexports. Hier worden de uren op dezelfde manier als in de weeksystematiek geëxporteerd.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave