resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Polisgegevens via Zorgweb inzien

Polisgegevens via Zorgweb inzien

Bij het instellen van de financiële afspraken bij een Eerstelijnstraject is het handig om na te kunnen gaan in hoeverre de behandeling gedekt wordt door de verzekering van een cliënt. Deze polisinformatie is via een automatische koppeling met Zorgweb in Ons Administratie te raadplegen.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Verzekeringen [van een cliënt] bewerken

Inschakelen van de koppeling met Zorgweb

De koppeling met Zorgweb is beschikbaar als aanvullende functionaliteit in Ons Administratie. Het inschakelen van de functionaliteit wordt door Nedap healthcare Support verzorgd middels het activeren van een licentie. Dit kan middels een ticket worden aangevraagd. Zodra Zorgweb is ingeschakeld, is de functionaliteit zonder aanvullende configuratie-acties beschikbaar.

Gebruik

De polisinformatie is te vinden onder het tabblad Financieel. Klik op 'Financiële gegevens' en vervolgens op de naam van de verzekering onder het kopje 'Verzekeraar'.

Hier is naast de algemene detailinformatie over de verzekering ook Zorgweb-specifieke informatie te vinden. Het gaat daarbij om de pakketcode en de pakketnaam. Onderaan is het onderdeel 'Polisinformatie' te vinden. Hier kan aanvullende informatie per discipline opgehaald worden.

/topic-images/ZorgwebKoppeling_1125.jpg
  • Selecteer in dit onderdeel achter 'Verzekeraar' de naam van het specifieke verzekeringspakket van de cliënt. Deze extra selectie is nodig omdat veel verzekeraars verschillende pakketten aanbieden onder dezelfde UZOVI-code. Technisch is het helaas nog niet mogelijk om deze extra selectie te automatiseren.

  • Selecteer vervolgens achter 'Discipline' de hoofdcategorie waarvan polisgegevens geraadpleegd moeten worden. De polisbeschrijving met de relevante dekkingsinformatie is vervolgens direct te zien.

Geen polisinformatie bij handmatig toegevoegde verzekeringsinformatie?

Voor het ophalen van gegevens via Zorgweb is het noodzakelijk dat de verzekeringsinformatie gecontroleerd is in VECOZO middels de COV-controle. Manueel ingevoerde verzekeringsgegevens leiden niet tot een resultaat in Zorgweb.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave