resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Helder: gegevens delen vanuit Ons

Helder: gegevens delen vanuit Ons

Bij het aangaan van een koppeling met Helder om de huisarts inzage te geven in het cliëntdossier vanuit Ons, kunnen diverse gegevens gedeeld worden. Dit kunnen gegevens zijn uit het cliëntdossier zelf, maar ook algemene gegevens van de zorgorganisatie zelf. Deze handleiding beschrijft welke gegevens gedeeld kunnen worden. Ook staat beschreven waarom juist deze gegevens voor Helder van belang zijn.

Helder is gestopt met de doorontwikkeling van de applicatie en zal op termijn ophouden te bestaan. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact met ons op via support@helder.health of 0544-471683.

Mogelijkheden t.a.v. vereisten wetgeving

Momenteel zijn er twee opties te configureren:

  • Gegevens worden wel gedeeld (cliënt moet hier toestemming voor geven)

  • Gegevens worden niet gedeeld

Vanuit huidige wetgeving (sinds februari 2019) is dit afdoende, omdat je als persoon wel/niet toestemming geeft voor het delen van jouw gegevens. Per juli 2020 gaat dit waarschijnlijk veranderen, omdat er dan gespecificeerde toestemming nodig is. Het wordt dan bijvoorbeeld noodzakelijk om per doelgroep te bepalen welke informatie wel/niet wordt gedeeld.

Gedeelde gegevens

Heeft de cliënt Toestemming gegeven om gegevens te delen, dan worden de onderstaande gegevens via Helder met de huisarts gedeeld.

Niet gedeelde gegevens

Omdat het niet duidelijk is aan welke informatie de huisarts precies behoefte heeft, is er gekozen om een minimale set van gegevens te delen. Vanuit daar wordt er gekeken of er ook behoefte is aan andere informatie. Onderwerpen zoals het plan, profielvragenlijsten, medische voorgeschiedenis etcetera, worden allemaal niet vanuit Ons gedeeld met Helder.

Inhoudsopgave