resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Handmatige correcties op extramurale financieringsregels toepassen

Handmatige correcties op extramurale financieringsregels toepassen

Dit betreft oude functionaliteit binnen Ons Administratie, die op den duur uitgefaseerd zal worden. Het doorvoeren van deze correcties kan onduidelijkheden veroorzaken binnen het declaratieverkeer. Wij raden het dan ook af om deze functionaliteit te gebruiken.

Met deze functionaliteit is het mogelijk om handmatig correcties toe te passen op een financiële regel voordat er een declaratie-export gedaan wordt. Hierdoor wordt een nieuwe financiële boeking aangemaakt. Om te garanderen dat de volledige historie intact blijft, kan een financiële boeking namelijk nooit aangepast of verwijderd worden.

Functionaliteit gebruiken

De functionaliteit dient ingeschakeld te worden. Zie Handmatige correcties op extramurale financieringsregels toestaan voor meer informatie.

Ga naar de betreffende cliënt, klik op tabblad financieel Financiële boekingen .

Per product zijn de financieringsregels te zien. In de meest rechter kolom zit een knop waarmee op de betreffende regel correcties gedaan kunnen worden. Klik op de betreffende knop.

De details van de betreffende regel zijn weergegeven. Voer bij de hoeveelheid het aantal in wat gecorrigeerd moet worden. Als voorbeeld: om 30 eenheden (bijvoorbeeld minuten) minder te declareren, voer je '-30' in. Klik tot slot op opslaan.

Vervolgens is in het overzicht de correctie te zien. Het totaalbedrag is ook automatisch aangepast.

Correctie op correctie

Het kan voorkomen dat er per ongeluk een fout wordt gemaakt. Dit kan gecorrigeerd worden. Klik de corrigeerknop van de betreffende correctieregel aan. In dit voorbeeld zouden er weer 30 eenheden toegevoegd moeten worden, dus voeren we 30 in. Daarna is de correctieregel verwijderd en het totaalbedrag aangepast.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave