resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medewerkers die op het verkeerde account ingelogd zijn: iCloud of andere synchronisatiediensten gebruiken

Medewerkers die op het verkeerde account ingelogd zijn: iCloud of andere synchronisatiediensten gebruiken

Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat gebruikers ongewenst toegang krijgen tot het account van een andere gebruiker, als (mobiele) apparaten gedeeld worden. Dit gebeurt door het gebruik van apparaten die automatisch met elkaar synchroniseren.

Oorzaak

Er zijn verschillende diensten die het mogelijk maken om je internetpagina te delen met verschillende apparaten. Zo kun je bijvoorbeeld op je telefoon op een website inloggen, en besluiten om op een ander apparaat verder te gaan, zonder dat je opnieuw hoeft in te loggen. Deze functie werkt alleen als dit is ingesteld in iCloud, Chrome Sync of Firefox Sync, en werkt ook in combinatie met Ons applicaties via de browser.

Als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan is het mogelijk dat medewerkers op het verkeerde account worden ingelogd:

  1. Apparaat 1 en 2 gebruiken hetzelfde iCloud-, Chrome-, of Firefox-account

  2. Voor dit account is synchronisatie van browsergegevens ingesteld (Handoff of Sync)

  3. Medewerker 1 is ingelogd in een Ons applicatie op apparaat 1

  4. Medewerker 2 opent de browser op apparaat 2 en logt in in een Ons applicatie

  5. Medewerker 2 ziet het inlogscherm en vult de inloggegevens in OF medewerker 2 ververst de pagina

  6. Medewerker 2 is ingelogd op het Ons-account van medewerker 1

Iemand kan alleen onterecht in een Ons-account komen, als dit account op dit moment is ingelogd. Een gebruiker blijft maximaal 30 minuten na de laatste activiteit ingelogd, daarna wordt diegene automatisch uitgelogd. Daarna is het niet meer mogelijk om zonder wachtwoord in te loggen.

Oplossing

De bovenstaande situatie kan op verschillende manieren voorkomen worden:

  • Deel geen accounts! Zeker als het om zakelijke accounts of apparaten gaat is het belangrijk om geen gegevens te delen. Voor zakelijk gebruik zal ook goed nagedacht moeten worden of diensten als iCloud gebruikt mogen worden.

  • Wanneer toch gebruik gemaakt wordt van hetzelfde account, zorg dan dat er geen gegevens van de browser gesynchroniseerd worden tussen apparaten. Raadpleeg daarvoor de handleiding van jullie specifieke dienst/leverancier.

Inhoudsopgave