resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Forensische zorg: tariefcomponenten en labels configureren

Forensische zorg: tariefcomponenten en labels configureren

In dit artikel wordt stapsgewijs toegelicht hoe tariefcomponenten en labels ingesteld kunnen worden voor FZ implementatie.

Zie Forensische zorg: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Benodigde autorisaties

Een van de volgende taken:

 • Importeren en exporteren

 • Verander tarieven

Voor de Forensische Zorg is het van belang dat binnen tarieven componenten worden toegewezen; dit zijn de componenten NHC en NIC. Daarnaast bevat elk component een label, wat een soort beschrijving van de component is. In het geval dat de Forensische Zorg-functionaliteit ingeschakeld is, zijn deze componenten en labels te beheren. Standaard zal al een set met componenten en labels aanwezig zijn en is het niet nodig om deze aan te passen. Wél is het nodig om voor elke prestatie een tarief en bijbehorende componenten te bepalen. Het totaal van het aantal componenten hoeft niet gelijk te zijn aan het totaal van het tarief.

Tariefcomponenten en labels configureren

 1. Ga naar Beheer Facturatie Tarieven en klik op de FZ-financieringsstroom.

 2. Klik vervolgens op de ZZP.

  /topic-images/FZ_tariefcomponenten_nieuw%20tarief_353.png
 3. Vul het tarief in en klik op Opslaan Zodra dat is gedaan, wordt het tarief toegevoegd en kan op het nieuwe tarief geklikt worden. Dan verschijnt ook de mogelijkheid om labels en componenten te beheren:

  /topic-images/FZ_tariefcomponenten_inhoud%20van%20tarief_354.png
 4. Allereerst is het nodig om labels in het systeem te hebben. Pas als deze aanwezig zijn, is het mogelijk om componenten gebruik te laten maken van labels. Klik op Labels beheren.

  /topic-images/FZ_tariefcomponenten_labels%20voor%20componenten_355.png
 5. Voer de labels in en sla het op.

 6. Klik op nieuw component.

  /topic-images/FZ_tariefcomponenten_tarief%20bevat%20componenten_356.png
 7. Selecteer het gewenste label en voer de waarde in van de component. Klik tot slot op Opslaan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave