resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
ZZP: Prestatielijst inrichten

ZZP: Prestatielijst inrichten

Uitleg over de werkwijze waarop ZZP-prestaties en extramurale zorgprestaties op basis van een Wlz toewijzing (MPT) gefilterd kunnen worden, zodat alleen de relevante prestaties getoond worden.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Applicatie instellingen beheren

  • Taak: Applicatie beheren

Prestatielijst voor ZZP

De ZZP-prestatielijst bepaalt welke ZZP-prestaties zichtbaar zijn bij het aanmaken van een declaratie bij de cliënt. Dit kan ingericht worden zodat alleen relevante opties (waarvoor afspraken zijn gemaakt met het zorgkantoor) getoond worden. Bij het aanmaken van een ZZP-declaratie worden dan alleen de geselecteerde hoofdprestaties een aanvullende diensten getoond.

Stappen

  1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder het kopje Intramuraal op ZZP-prestaties. Het volgende overzicht verschijnt:

    /topic-images/ZZP-prestatielijst_900.png
  2. In dit overzicht staan alle actuele prestaties die binnen de iWlz gedeclareerd kunnen worden. Om ook de verlopen prestaties weer te geven kan het vinkje bij 'Toon ook verlopen prestaties' aangezet worden. Per prestatie is met een vinkje aan te geven of deze via een zorgregel en/of declaratie vastgelegd mogen worden. Om het mogelijk te maken om een uursoort aan een prestatiecode te kunnen koppelen is een vinkje bij 'zorgregel' nodig. Er kan ook voor een volledige categorie (VPT inclusief dagbesteding, VPT exclusief dagbesteding, etcetera) gekozen worden om de vinkjes aan te zetten, dit kan door het vinkje bovenaan de kolom aan of uit te zetten.

Inhoudsopgave