resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toelichting op ondersteuning COVID-19-zorgprocessen in Ons

Toelichting op ondersteuning COVID-19-zorgprocessen in Ons

Ons ondersteunt op diverse manieren zorgprocessen rondom COVID-19. In deze handleiding vind je informatie over mogelijkheden voor vastlegging en registratie.

Communicatie en discussie

Doorontwikkeling van en communicatie over deze ondersteuning gebeurt onder meer met behulp van discussies in deze Basecamp-omgeving.

COVID-19-besmettingen vastleggen

In lijn met het verzoek van Verenso om besmettingen met het COVID-19 virus gestructureerd vast te leggen, kunnen registraties rondom COVID-19 op drie manieren in Ons vastgelegd worden. De vastlegging gebeurt conform de aangegeven richtlijnen vanuit Verenso:

COVID-19 vaccinaties en herhaalprikken registreren

COVID-vaccinaties, boosters en herhaalprikken zijn te registreren Ons Klinimetrie. Hiervoor is een gestandaardiseerd meetinstrument beschikbaar, waarbij gegevens via een vaste standaard kunnen worden opgeslagen en geëxporteerd. Ook is er een Excel-rapport beschikbaar.

Aanduidingen en signaleringen

Aanduiding in de cliëntheader

In Ons kun je Waarschuwingen gebruiken om in de cliëntheader* een aanduiding te plaatsen bij een besmetting met het coronavirus.

* Met de cliëntheader wordt de plek bedoeld waar de primaire informatie van de cliënt getoond wordt. Hier staan ook de naam en adresgegevens.

Aanduiding als medische notitie

Het is mogelijk om in een medische notitie aan te geven of de cliënt besmet is. Deze notities zijn wel zichtbaar in de Ons Dossier-app, maar niet in de Nedap Ons-app.

Aanduiding als notitie in de planning en de Ons Dossier-app

Als workaround is het mogelijk om met een niet-medische notitie* aan te duiden of er speciale maatregelen genomen moet worden bij de cliënt (bijvoorbeeld druppelisolatie). Je kunt per notitie selecteren of deze ook zichtbaar moet zijn op de looplijst en in de Ons Dossier-app. Hierdoor kunnen ook thuiszorgmedewerkers de actuele status op afstand inzien.

* Met een 'niet-medische notitie' wordt een notitie bedoeld die in Ons Administratie is ingevoerd op het administratief overzicht.

Communicatie met cliënt

Beeldbellen

Op dit moment is er in Ons geen mogelijkheid om direct met de cliënt te kunnen beeldbellen. Het techplatform smarthealth.nl heeft een blog geschreven dat kan helpen bij het selecteren van beeldbeloplossingen.

Caren: Communicatie met de familie van de cliënt

Om informatie van de cliënt te blijven ontvangen, kunnen cliënten, familieleden en mantelzorgers inzage krijgen in het dossier van de cliënt via Caren. Hierdoor blijft de familie op de hoogte van de situatie van de cliënt. Je moet verschillende afwegingen maken voordat je met Caren start: 'wie mag de informatie inzien?' en 'welke informatie moet wel of niet vanuit de zorgverlener gedeeld worden?'

Meer informatie? Bekijk Caren toegelicht

Een van de onderdelen van Caren is de mogelijkheid om in bulk berichten naar Caren-gebruikers te versturen. Bekijk Bulkbericht aan Carengebruikers sturen in Ons Cliënt: cliëntkoppeling met Caren beheren en inzien.

Communicatie met medewerkers

Ons Berichten en berichten in Ons Administratie

Om via Ons met collega's te communiceren, kun je Ons Berichten gebruiken. Ook is op het dashboard in Ons Administratie een centrale melding te plaatsen.

Planning en organisatie

Tijdelijke afwezigheid met als reden 'Pandemie'

Je kunt cliënten tijdelijk uit zorg zetten, en bij de reden van de tijdelijke afwezigheid aangeven dat het om een pandemie gaat. Via het Excelrapport 'Cliënten uit zorg' is de vastgelegde informatie ook in te zien.

Inhoudsopgave