resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
COVID 19-vaccinatiegegevens aanleveren bij het RIVM

COVID 19-vaccinatiegegevens aanleveren bij het RIVM

Via de Nedap-webtool covid19.nedap.healthcare kun je vaccinatiegegevens automatisch bij het RIVM aanleveren.

Vastleggen van vaccinaties

Vaccinaties zijn vast te leggen in Ons Klinimetrie. Kies je als er organisatie voor om via Ons vaccinatiegegevens aan het RIVM aan te gaan leveren? Dan moet je daarvoor het meetinstrument COVID-19 vaccinatie in Ons Klinimetrie gebruiken.

Gegevens aanleveren bij het RIVM: te nemen stappen

Via de Nedap-webtool covid19.nedap.healthcare is het mogelijk om automatisch gegevens uit Ons Klinimetrie bij het RIVM kunt aan te leveren. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten:

  • Registraties van vaccinaties worden anoniem meegenomen in de anonieme aanlevering als dit in de COVID-webtool ingeschakeld is (zie kopje 'Anonieme aanlevering' onderaan deze handleiding).

  • Registraties van vaccinaties worden niet anoniem aangeleverd als de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven (en de anonieme aanlevering niet ingeschakeld is). Deze toestemming geldt voor alle vaccinaties die in het formulier vastgelegd worden.

     

    Volg voor de aanlevering de onderstaande stappen.

Aanleveringen of registraties controleren

Vanuit de cliënt

Het kan voorkomen dat een cliënt meerdere uitnodigingen voor een vaccinatie krijgt, terwjil er al een vaccin is toegediend. In dat geval kunnen cliënten via https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login met hun DigiD inloggen bij het RIVM om te controleren of hun vaccinatie is geregistreerd. De uitnodigingen voor die vaccinatie kunnen dan als niet-verstuurd worden beschouwd.

Let op: Dit is geen officieel bewijs van vaccinatie. Er bestaat namelijk nog geen digitaal bewijs. Voor vragen hierover kun je bij het RIVM terecht.

Vanuit de zorgorganisatie

Zorgorganisaties kunnen aanleveringen controleren door eerst een normale testexport te draaien en vervolgens eentje inclusief de verstuurde formulieren. Als een cliënt in het rapport inclusief verstuurde formulieren staat, maar niet in het rapport nog aan te leveren, dan zijn de gegevens aangeleverd. Als de cliënt ook in het rapport nog aan te leveren staat zonder uitval, dan wordt deze vannacht aangevelerd.

Anonieme aanlevering

De webtool ondersteunt ook de anonieme aanlevering van vaccinatiegegevens. Hierbij wordt alleen aangeleverd dat op een bepaalde datum een vaccinatie is gegeven, en welk vaccin en batchnummer dat betrof.

Dit zijn de vaccinatiegegevens van alle cliënten (toestemming = ja + nee) zonder persoonsgegevens en volledig anoniem.

Inschakelen

Ga naar https://covid19.nedap.healthcare/, log in met je gegevens en open het tabblad Vaccinaties. Zet daar een vinkje bij de optie Anonieme export geactiveerd.

Inhoudsopgave