resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Dagentelling als werkdag, ziektedag of vakantiedag configureren

Dagentelling als werkdag, ziektedag of vakantiedag configureren

Met het oog op verloningsdoeleinden is het in het verloningsrapport mogelijk om geregistreerde dagen te exporteren als werkdag, ziektedag of vakantiedag.

Afhankelijk van welke categorie het betreft, worden daarmee bepaalde verloningsaspecten berekend, zoals bijvoorbeeld woonwerk-vergoeding in het geval van een werkdag.

Deze categorieën kunnen op twee manieren berekend worden:

  1. Per dag maximaal een categorie meenemen, volgens een bepaalde prioritering. De dag geldt dan of als ziektedag, of als vakantiedag of als werkdag, ook als een medewerker op een dag zowel gewerkt heeft als ziek of vrij is geweest.

  2. Per dat alle categorieën meenemen die op die dag geregistreerd zijn. Is de medewerker bijvoorbeeld halverwege de dag ziek naar huis gegaan? Dan telt die dag zowel mee bij de categorie 'werkdag' als bij de categorie 'ziekt'.

Deze handleiding beschrijft de configuratiestappen om de telling ofwel op de eerste, ofwel op de tweede manier te laten gaan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave