resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntagenda: configuratie en gebruik

Cliëntagenda: configuratie en gebruik

In dit artikel wordt toelichting gegeven over de configuratie en het gebruik van cliëntagenda. Daarnaast wordt verwezen naar de nodige handleidingen voor het uitvoeren van handelingen, zoals het toevoegen van een afspraak.

Configuratie

Benodigde autorisatie en autorisatiebereik

De onderstaande autorisaties zijn relevant rondom het werken met de Cliëntagenda.

Afwezigheidsredenen configureren

Om de afwezigheidsredenen te configureren, moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande autorisatietaken:

 • Applicatie instellingen beheren

 • Applicatiebeheer

Toegang en gebruik van de Cliëntagenda

Voor de diverse gebruiksmogelijkheden rondom de Cliëntagenda zijn de onderstaande taken van belang. De namen van de taken geven aan waar de autorisatietaak effect op heeft. Bekijk in Ons Autorisatie de details per taak om te zien welke specifieke rechten onderdeel uitmaken van de taak

 • Taak: Cliëntagenda beheren

 • Taak: Cliëntagenda-afspraken [van een cliënt] bewerken

 • Taak: Rapportage 'Cliëntgegevens - Afwezigheidsrapportage' genereren

Benodigde instellingen rondom het autorisatiebereik van de gebruiker:

De Cliëntagenda houdt geen rekening met alle bereik-instellingsopties die voor de gebruiker in Ons Autorisatie ingesteld kunnen worden: Inzage vindt alleen plaats op basis van het standaard locatiebereik: er worden dus alleen gegevens van cliënten getoond van locaties waar de gebruiker via het standaard bereik voor geautoriseerd is. De Cliëntagenda houdt geen rekening met een aangepast autorisatiebereik, zoals een handmatig ingesteld bereik binnen een specifieke autorisatierol, het dynamische bereik van een medewerker of met autorisatie op basis van planning of rooster.

Weergave-opties

In de agenda kan gekozen worden voor verschillende weergave-opties:

 • Afspraken: alle afspraken worden getoond die in de cliëntagenda of in Ons Agenda zijn ingevoerd.

 • Planning: alle planmomenten worden getoond die in Ons Planning zijn gepland.

 • Kwaliteitstaken: alle taken afkomstig uit de Kwaliteitsmonitor worden getoond.

 • Ons Groepszorg: alle afspraken afkomstig uit Ons Groepszorg worden getoond.

 • Alles: alle afspraken afkomstig uit de cliëntagenda, Ons Agenda, Ons Planning, Ons Groepszorg en de Kwaliteitsmonitor worden getoond.

De standaardweergave wordt bepaald door de locatie van de cliënt. Als de cliënt een intramurale locatie heeft, staat de weergave op "Afspraken" en bij een extramurale locatie is de standaardweergave "Planning".

Afwezigheidsredenen configureren

Afwezigheidssoorten worden in de cliëntagenda gebruikt om afwezigheden aan te geven. De mogelijke afwezigheidsredenen kunnen naar wens aangepast worden. Zie Cliëntagenda: Afwezigheidsredenen configureren voor meer informatie.

Gebruik van de cliëntagenda

Afspraak toevoegen

Afspraken kunnen op 4 verschillende manieren in de cliëntagenda ingevoerd worden:

 • Handmatig

 • Vanuit Ons Planning

 • Vanuit Ons Agenda

 • Vanuit de Kwaliteitsmonitor

Zie Cliëntagenda: afspraken toevoegen, bewerken of verwijderen voor meer informatie over het handmatig toevoegen van een afspraak.

Taak registreren

Zie Cliëntagenda: Taak registreren.

Afspraak bewerken of verwijderen

Zie Cliëntagenda: afspraken toevoegen, bewerken of verwijderen voor meer informatie over het bewerken of verwijderen van afspraken.

Afwezigheidsregistratie

Als een cliënt een dag afwezig is, dan kan dit geregistreerd worden in de cliëntagenda. Zie Cliëntagenda: Afwezigheid registreren voor meer informatie.

Afwezigheidsrapportage gebruiken

Afwezigheden die in de cliëntagenda als afwezigheidsregistratie zijn ingevoerd, kunnen in een Excel-rapport worden getoond. Dit overzicht kan bijdragen aan het inzicht bij het declareren van WLZ-zorg. Hiervoor geldt namelijk dat in het geval van te veel afwezigheid (vanaf 42 dagen per jaar en/of meer dan 14 dagen aaneengesloten) niet alle zorg gedeclareerd mag worden. Zie Cliëntagenda: Afwezigheidsrapportage voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave