resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntagenda: configuratie en gebruik

Cliëntagenda: configuratie en gebruik

In dit artikel wordt toelichting gegeven over de configuratie en het gebruik van cliëntagenda. Daarnaast wordt verwezen naar de nodige handleidingen voor het uitvoeren van handelingen, zoals het toevoegen van een afspraak.

Configuratie

Benodigde autorisatie en autorisatiebereik

De onderstaande autorisaties zijn relevant rondom het werken met de Cliëntagenda.

Afwezigheidsredenen configureren

Om de afwezigheidsredenen te configureren, moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande autorisatietaken:

 • Applicatie instellingen beheren

 • Applicatiebeheer

Toegang en gebruik van de Cliëntagenda

Voor de diverse gebruiksmogelijkheden rondom de Cliëntagenda zijn de onderstaande taken van belang. De namen van de taken geven aan waar de autorisatietaak effect op heeft. Bekijk in Ons Autorisatie de details per taak om te zien welke specifieke rechten onderdeel uitmaken van de taak

 • Taak: Cliëntagenda beheren

 • Taak: Cliëntagenda-afspraken [van een cliënt] bewerken

 • Taak: Ons Agenda gebruiken

 • Taak: Basisinkijkrol

 • Taak: Arrangeur (zorgarrangement)

De cliëntagenda houdt rekening met het bereik zoals deze staat ingesteld in Ons Autorisatie.

Groepsafspraken

Bij groepsafspraken is het mogelijk dat de gebruiker een uitgenodigde niet in zijn bereik heeft zitten. In dat geval wordt de persoon als 'afgeschermd' weergegeven en is deze onbewerkbaar.

Afscherming bij groepsafspraken is alleen van toepassing indien Strakkere autorisaties is ingeschakeld in Ons Agenda.

Beperk inzage tot team

Als bij Ons Agenda de instelling 'Beperk inzage tot team' is ingeschakeld, dan heeft deze ook effect op de clientagenda: meer informatie zie Ons Agenda: applicatie-instellingen wijzigen.

Weergave-opties

In de agenda kan gekozen worden voor verschillende weergave-opties:

 • Afspraken uit Ons Agenda

 • Afspraken uit Ons Groepszorg

 • Afspraken uit Caren

 • (Client)afwezigheden uit Ons Agenda

 • Handelingen: handelingen uit Ons Agenda

 • Kwaliteitsmonitor: Signaleringen uit Ons Kwaliteitsmonitor

 • Planning: Afspraken uit Ons Planning en (Client)afwezigheden uit Ons Planning

 

Afwezigheidsredenen configureren

Afwezigheidssoorten worden in de cliëntagenda gebruikt om afwezigheden aan te geven. De mogelijke afwezigheidsredenen kunnen naar wens aangepast worden. Zie Cliëntagenda: Afwezigheidsredenen configureren voor meer informatie.

Gebruik van de cliëntagenda

Informatie uit andere applicaties worden automatisch weergegeven. Daarnaast kunnen een aantal soorten in de cliëntagenda worden aangemaakt.

Afspraak toevoegen en beheren

Zie Cliëntagenda: afspraken toevoegen, bewerken of verwijderen voor meer informatie over het handmatig toevoegen van een afspraak.

Handelingen beheren

Zie Cliëntagenda: Taak registreren.

Afwezigheid beheren

Als een cliënt een dag afwezig is, dan kan dit geregistreerd worden in de cliëntagenda. Zie Cliëntagenda: Afwezigheid registreren voor meer informatie.

Afwezigheidsrapportage gebruiken

Afwezigheden die in de cliëntagenda als afwezigheidsregistratie zijn ingevoerd, kunnen in een Excel-rapport worden getoond. Dit overzicht kan bijdragen aan het inzicht bij het declareren van WLZ-zorg. Hiervoor geldt namelijk dat in het geval van te veel afwezigheid (vanaf 42 dagen per jaar en/of meer dan 14 dagen aaneengesloten) niet alle zorg gedeclareerd mag worden. Zie Cliëntagenda: Afwezigheidsrapportage voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave