resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Afwezigheidsredenen configureren en beheren voor Ons Agenda en de Cliëntagenda

Afwezigheidsredenen configureren en beheren voor Ons Agenda en de Cliëntagenda

Toelichting op de mogelijkheid om afwezigheidsredenen voor Ons Agenda en voor de Cliëntagenda in te richten en te beheren

Raadpleeg voor algemene en overzichtsinformatie de onderstaande overzichtshandleidingen over Ons Agenda en de Cliëntagenda:

Afwezigheid in Ons: toelichting

Voor een accurate vastlegging en declaratie van geleverde intramurale of verblijfszorg is het van belang dat afwezigheden van een cliënt goed vastgelegd kunnen worden. Afwezigheden kunnen onder meer van invloed zijn op de hoeveelheid zorg die gedeclareerd mag worden. Bij sommige afwezigheden wordt onderliggend automatisch regelgeving doorberekend als er gebruik wordt gemaakt van Verblijf in Ons functionaliteit. Het is daarom belangrijk om afwezigheden op de juiste manier in te richten voor de juiste uitwerking in de zorgbekostiging.

Cliënt-afwezigheidsredenen zijn in te voeren in Ons Agenda en in de Cliëntagenda. Daarbij selecteert de gebruiker de juiste afwezigheidsreden uit een lijst van vooraf ingerichte afwezigheidsredenen. Deze redenen moeten meestal handmatig ingericht worden. GRZ-DBC gerelateerde afwezigheden worden automatisch door Ons aangemaakt. In deze handleiding staat uitgelegd hoe afwezigheidsredenen In Ons ingericht en beheerd kunnen worden.

 

Navigatie

 1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder het kopje "Intramuraal" op Afwezigheidsredenen.

Types afwezigheidsredenen

In totaal kent Ons vijf verschillende types afwezigheidsredenen:

Automatisch aangemaakte afwezigheidstypes en redenen

De onderstaande twee types worden automatisch aangemaakt bij het activeren van GRZ DBC-functionaliteit.

 • type 'GRZ-Proefverlof'. De bijbehorende automatisch aangemaakte reden heet 'Proefverlof (DBC)'

 • type 'GRZ ongefinancierd'. De bijbehorende automatisch aangemaakte reden heet 'Ongefinancierde afwezigheid (DBC)'

Handmatig te selecteren en in te richten afwezigheidstypes

De onderstaande drie types zijn te selecteren bij het handmatig aanmaken van afwezigheidsredenen. Deze afwezigheidstypes zijn te gebruiken zonder dat de verblijfsfunctionaliteit wordt gebruikt, maar ze hebben op dat moment geen invloed op wat er gedeclareerd wordt (met uitzondering van het type Declareerbaar).

 • Ziekenhuisverblijf: Dit type gebruik je om ziekenhuisopnames te registreren. In combinatie met de verblijfsfunctionaliteit wordt automatisch geregeld dat dit verlof volgens de geldende regelgeving rondom ziekenhuisverblijf wel of niet wordt meebekostigd in de declaratieregel van een cliënt.

 • Verlof: Dit type gebruik je om allerlei soorten verlof te registreren. In combinatie met de verblijfsfunctionaliteit wordt automatisch geregeld dat verlof volgens de geldende regelgeving rondom verlof wel of niet wordt meebekostigd in de declaratieregel van een cliënt.

 • Declareerbaar: Dit type gebruik je alleen voor speciale/experimentele verlofvormen die je in alle gevallen wil declareren.

Handmatig een nieuwe afwezigheidsreden toevoegen

 • Klik op de groene knop Toevoegen. en voer een naam van de reden in om een nieuwe afwezigheidsreden toe te voegen.

 • Voer de naam van de afwezigheidsreden in en selecteer het juiste type.

 • Klik op Opslaan om de reden vast te leggen.

  Nieuw aangemaakte afwezigheidsredenen zijn automatisch actief.

Handmatig of automatisch aangemaakte redenen wijzigen of verwijderen

 • Klik op een bestaande reden om deze te wijzigen of te verwijderen.

 • Voer de wijzigingen door in de naam van de afwezigheidsreden, het geselecteerde type of in de status 'Actief/Inactief.

 • Na het Opslaan is de reden gewijzigd/ingevoerd.

  Het verwijderen van een afwezigheidsreden is alleen mogelijk als deze nog nooit in gebruik is genomen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave