resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Btw-tarieven instellen

Btw-tarieven instellen

De btw-tarieven, te weten 0%, 6%, 9%, 19% en 21%, zijn standaard in Ons Administratie aanwezig.

Ingeven btw-grootboeknummers

Ga naar Beheer Facturatie Instellingen .

Indien de gegevens geëxporteerd worden naar een financieel pakket (bijvoorbeeld Exact Boekhouding) kunnen bij facturatieinstellingen de grootboeknummers die in de financiële administratie gebruikt worden voor diverste btw-tarieven ingegeven worden. Uitleg hierover is te vinden in Diverse facturatie-instellingen toegelicht.

Instellen en wijzigen btw-tarieven

Ga naar Beheer Instellingen Financieringsstromen Kies zorglegitimatie Geen BTW Nieuwe toevoegen .

/topic-images/BTW%20tarief_851.png

Indien btw-tarieven van toepassing zijn bij zorglegitimaties kan dit worden toegevoegd dan wel worden gewijzigd op de bovenstaande manier. Meer informatie over het toevoegen, dan wel wijzigen, van btw-tarieven voor aanvullende diensten vind je hier: Aanvullende diensten aanmaken en beheren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave