resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Behandellocaties configureren

Behandellocaties configureren

Een team kan als behandellocatie worden ingesteld voor het declareren van eerstelijnszorg. Deze handleiding beschrijft hoe dit ingesteld kan worden.

Bij eerstelijnstrajecten is het mogelijk om behandellocatie te selecteren, die gebruikt wordt voor de declaratie. Het is ook mogelijk om deze optie uit te schakelen, dan wordt elk traject op basis van een vaste behandellocatie en AGB-code gedeclareerd.

Standaard is bij een eerstelijnstraject de behandellocatie los te selecteren.

Een behandellocatie is in Ons Administratie gekoppeld aan een team, en kan dus ingesteld worden via het Organigram.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Applicatiebeheer

AGB-code voor praktijk instellen

Om een behandellocatie aan te maken moet er eerst een AGB-code in Ons worden ingevoerd van het type 'Praktijk'. Zie AGB-codes en btw-nummers beheren voor meer informatie.

Team als behandellocatie configureren

Bij het instellen van een behandellocatie of -praktijk, geldt dat dit bij een team moet worden ingesteld. Een team kan als praktijk worden ingesteld als er in Ons Administratie een AGB-code van het type 'Praktijk' is ingevoerd.

  1. Ga naar Beheer Instellingen Organigram en selecteer het team dat je wil instellen als behandellocatie. Het scherm voor de instellingen van het team verschijnt:

    /topic-images/2019-04-01%2009_55_05-Organigram_144.png
  2. Kies bij AGB-code (praktijk) de AGB-code die je wil gebruiken.

  3. Voor het gebruik van een behandellocatie moet ook het veld 'Hoofdbehandelaar' ingevuld worden. Alleen medewerkers waarbij een AGB-code is ingevuld zijn hier te selecteren. Voor het instellen van een AGB-code bij een medewerker, zie Deskundigheid, AGB-, BIG- of beroepsgroepcode aan een medewerker koppelen.

  4. Klik op Opslaan om de wijzigingen bij het team vast te leggen.

Zie Standaardlocatie voor behandelingen instellenvoor meer informatie over standaardlocaties.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave