resultaten voor '{{ searchInput }}'

Geen resultaten gevonden.
Aloha: toelichting op PREM Wijkverpleging

Aloha: toelichting op PREM Wijkverpleging

Zie Aloha: werking van PREM Wijkverpleging of Aloha: cliëntperspectief in PREM Wijkverpleging voor meer informatie.

Als je mee wilt doen met de PREM Wijkverpleging 2020, moeten de uitnodiging ook in 2020 al verstuurd zijn. Aanvragen na 2020 worden dan niet meer meegenomen. Wij zullen PREM Wijkverpleging 2021 ondersteunen. Hiervan zal de meetperiode waarschijnlijk van 1 maart tot 31 december 2021 zijn.

Wat is de PREM?

PREM (Patient Reported Experience Measure) is een landelijk afgestemde meetmethode om cliëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die cliënten invullen waarin wordt gevraagd hoe zij hun zorg (hebben) ervaren.

Hoe werkt de PREM Wijkverpleging in Ons?

Nedap Healthcare stelt een dienst beschikbaar waarmee zorgorganisaties kunnen voldoen aan de verplichting die de PREM Wijkverpleging stelt. Deze functionaliteit omvat het genereren, publiceren, verzamelen en aanleveren van de PREM-vragenlijst voor de wijkverpleging, zoals verplicht gesteld door ActiZ.

Hierin wordt alles zoveel mogelijk digitaal verwerkt. De uitnodiging naar cliënten wordt via Caren of per brief verstuurd. Hierin linken we door of verwijzen we naar een digitaal uitvraagformulier. De antwoorden komen bij Nedap in een separate database terecht die losstaat van de Ons-dataset van de organisatie, zodat wij anonimiteit kunnen waarborgen.

Nedap verzorgt de aanlevering naar Mediquest/ZorgkaartNederland. De resultaten worden ook aan de zorgorganisatie gepresenteerd. Vooralsnog verwerken wij geen papieren uitvraagformulieren. We realiseren ons dat hiermee de respons ongetwijfeld lager uitvalt. In de PREM Wijkverpleging wordt echter uitsluitend een uitvraagverplichting gesteld en geen responsverplichting. De zorgorganisatie moet zelf de te bevragen cliëntpopulatie aanleveren.

Resultaten en afhandeling

Na 6 weken levert Nedap de data aan bij Mediquest/ZorgkaartNederland. De zorgorganisatie krijgt dan inzicht in de data op populatieniveau. De resultaten worden op team, afdeling of locatieniveau gepresenteerd.

Gerelateerde trefwoorden
Inhoudsopgave