resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Aloha: toelichting op PREM Wijkverpleging

Aloha: toelichting op PREM Wijkverpleging

Wat is de PREM?

PREM (Patient Reported Experience Measure) is een landelijk afgestemde meetmethode om cliëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die cliënten invullen waarin wordt gevraagd hoe zij hun zorg (hebben) ervaren.

Hoe werkt de PREM Wijkverpleging in Ons?

Nedap Healthcare stelt een dienst beschikbaar waarmee zorgorganisaties kunnen voldoen aan de verplichting die de PREM Wijkverpleging stelt. Deze functionaliteit omvat het genereren, publiceren, verzamelen en aanleveren van de PREM-vragenlijst voor de wijkverpleging, zoals verplicht gesteld door Zorginstituut Nederland.

Hierin wordt alles zoveel mogelijk digitaal verwerkt. De uitnodiging naar cliënten wordt via Caren of per brief verstuurd. Hierin linken we door of verwijzen we naar een digitaal uitvraagformulier. De antwoorden komen bij Nedap in een separate database terecht die losstaat van de Ons-dataset van de organisatie, zodat wij anonimiteit kunnen waarborgen.

Nedap verzorgt de aanlevering naar Mediquest/ZorgkaartNederland. De resultaten worden ook aan de zorgorganisatie gerapporteerd. Vooralsnog verwerken wij geen papieren uitvraagformulieren. Wij zijn echter met de ontwikkeling gestart en hopen in het tweede kwartaal van 2021 hier meer over te kunnen vertellen. Daarnaast willen wij dit jaar de cliëntpopulatie automatisch gaan bepalen voor een zorgorganisatie. De eerste focus ligt op het toepassen van de inclusiecriteria vanuit het handboek. Het is ook toegestaan voor de zorgorganisatie om de te bevragen cliëntpopulatie te bepalen en aan te leveren. Dit is bijvoorbeeld nodig bij een verdeling over verschillende ZorgkaartNederland-locaties.

Resultaten en afhandeling

De meetperiode loopt standaard 6 weken en na afloop van de meetperiode wordt een rapportage beschikbaar gemaakt voor de zorgorganisatie met inzicht in de data op populatieniveau. Waarderingen voor ZorgkaartNederland worden meteen aangeleverd na goedkeuring van de cliënt. De aanlevering bij Mediquest wordt aan het einde van de PREM-meetperiode bij Mediquest gedaan.

Inhoudsopgave