resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Webcast augustus

02-08-2022

Op dinsdag 2 augustus was er weer een live webcast. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Declaratieregels fiatteren
  • Registratieonderzoek ELV & Wlz crisiszorg
  • Geautomatiseerd plaatsingsbesluit
  • Overlap in zorgregels
  • Ondersteuning DTF
  • Nieuwe groep bij rolbereik in Ons Autorisatie
  • Uitfasering oude weergave Kwaliteitsmonitor
  • Widgets voor Ons Agenda en Rooster
  • Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie & nieuw design!

Je kan de webcast terugkijken via deze link: https://youtu.be/vn3CKrKlryw