resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Wet- en regelgeving in 2021 en 2022: wat verandert er?

Veranderingen in 2022

 

Wijzigingen iWlz 2.3

De wijzigingen voor de iWlz 2.3 zijn vooral technisch van aard. Het belangrijkste dat je in de gaten moet houden is de berichtenfreeze. Zorg er dus voor dat je je berichten op tijd verstuurt en houd rekening met het niet kunnen versturen van berichten gedurende die periode van 30 december tot maandag 3 januari. Het overzicht van de data en tijdstippen per berichttype vind je terug in het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2 naar iWlz 2.3.

 

Gemeentelijke herindelingen

Op 1 januari 2022 vinden 4 gemeentelijke herindelingen plaats: in de provincie Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten, de gemeente Maashorst en de gemeente Land van Cuijk. In de provincie Noord-Holland ontstaat de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Tevens wordt de gemeente Beemster toegevoegd aan de gemeente Purmerend.


Daarnaast wordt op 24 maart 2022 de gemeente Weesp samengevoegd met de gemeente Amsterdam.

 

iWmo/iJw versie 3.1

De eerste stappen richting versie 3.1 van de iWmo/iJw worden momenteel onderzocht en ontwikkeld. Bekijk onze handleiding voor meer informatie over wat er gaat er veranderen.

 

Dwang in de zorg: doorontwikkeling Wzd en halfjaarlijkse gegevensaanlevering

De ontwikkeling van Wzd-functionaliteit verloopt in nauw overleg tussen ontwikkelaars, betrokken zorgmedewerkers en Business Partners. De discussies en informatie-uitwisseling vinden plaats op een speciale Basecamp-omgeving. Hier is ook informatie beschikbaar over de ontwikkelplanning. Ook worden speciale Zoom-sessies georganiseerd. De Zoom-sessies en Basecamp-omgeving staan open voor alle zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering en uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Praat en lees mee!
Wil je meelezen en deelnemen? Bezoek dan via de onderstaande knop de Basecamp-omgeving. Heb je nog geen toegang tot deze omgeving? Neem dan contact op met Support of laat een collega die al wel toegang heeft, ook jou toevoegen.

Basecamp: Wet zorg en dwang

Test de functionaliteit

De IGJ-export Wet Zorg en Dwang is sinds 17 augustus beschikbaar op testomgevingen. In de komende weken wordt deze functionaliteit ook beschikbaar op productieomgevingen. Kijk voor de actuele installatiedatum voor jouw zorgorganisatie op Ons Aankondigingen. Gebruik de volgende handleidingen als leidraad bij het testen:

 

Invoering van het Zorgprestatiemodel in de GGZ en FZ

In 2022 vindt er een grote verandering plaats in de wet- en regelgeving voor de GGZ en FZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM) wordt ingevoerd.
Via de onderstaande knop vind je uitgebreide informatie over het model en de veranderingen die dit met zich meebrengt in Ons.

GGZ en FZ: Het Zorgprestatiemodel

 

 

Veranderingen in 2021

De onderstaande handleidingen geven informatie over de aanpassingen in wet- en regelgeving zoals die in 2021 in de verschillende financiële stromen van kracht geworden zijn.