resultaten voor '{{ searchInput }}'

Geen resultaten gevonden.

Wet-/regelgeving in 2021 en 2022: wat verandert er?

Veranderingen in 2022

 

Dwang in de zorg: doorontwikkeling Wzd en halfjaarlijkse gegevensaanlevering

Rond het onderwerp Wet Zorg en Dwang (Wzd) volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de verplichte halfjaarlijkse aanlevering van gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg. 

De ontwikkeling van Wzd-functionaliteit verloopt in nauw overleg tussen ontwikkelaars, betrokken zorgmedewerkers en Business Partners. De discussies en informatie-uitwisseling vinden plaats op een speciale Basecamp-omgeving. Hier is ook informatie beschikbaar over de ontwikkelplanning. Ook worden speciale Zoom-sessies georganiseerd. De Zoom-sessies en Basecamp-omgeving staan open voor alle zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering en uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Praat en lees mee!
Wil je meelezen en deelnemen? Bezoek dan via de onderstaande knop de Basecamp-omgeving. Heb je nog geen toegang tot deze omgeving? Neem dan contact op met Support of laat een collega die al wel toegang heeft, ook jou toevoegen.

Basecamp: Wet zorg en dwang

 

Invoering van het Zorgprestatiemodel in de GGZ en FZ

In 2022 vindt er een grote verandering plaats in de wet- en regelgeving voor de GGZ en FZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM) wordt ingevoerd.
Via de onderstaande knop vind je uitgebreide informatie over het model en de veranderingen die dit met zich meebrengt in Ons.

GGZ en FZ: Het Zorgprestatiemodel

 

 

Veranderingen in 2021

De onderstaande handleidingen geven informatie over de aanpassingen in wet- en regelgeving zoals die in 2021 in de verschillende financiële stromen van kracht geworden zijn.