resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Thema - Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie

De navigatie en functionaliteit van Ons Administratie en Ons Dossier zijn momenteel sterk met elkaar verweven. Dit komt de workflow-ondersteuning voor gebruikers niet ten goede. Vanuit het verenigen van de Ons Suite werken we al geruime tijd toe naar het ontwikkelen van een Ons platform met een persoonlijk en op maat design voor elk type gebruiker.

Noodzakelijk: Opsplitsing van Ons Administratie en Ons Dossier

Een noodzakelijke stap in het verbeteren van de workflow-ondersteuning is het afsplitsen van Ons Administratie en Ons Dossier van elkaar. Beide applicaties krijgen daarbij een eigen, herkenbare lay-out en een eigen navigatiestructuur. Gebruikers hoeven minder te klikken en werken in een herkenbare applicatie. De beide designs kunnen hierdoor bovendien makkelijk verbeterd worden in de toekomst vanuit het verenigen van de Ons Suite. Het uiteindelijke doel is een consistente en gebruiksvriendelijke ervaring te bieden voor de hele Nedap Ons suite, met een gepersonaliseerd design voor elk type gebruiker.

Belangrijke datums 

 • 2 augustus: Mogelijkheid om de nieuwe lay-out van beide applicaties zelf via deze instelling in Ons Administratie (opt-in) aan te zetten op de testomgeving van jouw zorgorganisatie. Meer informatie zie het kopje Uitrolplanning onderaan deze pagina.

 • 13 september: Nieuwe lay-out komt standaard beschikbaar op testomevingen. Indien gewenst is dit door jouw zorgorganisatie zelf nog weer uit te zetten via deze instelling in Ons Administratie (opt-out) . Wij raden we aan om dit tijdsbestek te benutten om vertrouwd te raken met de schermen en ook gebruikers waar mogelijk alvast voor te bereiden op wat komen gaat.


  Instructie nieuwe schermen activeren

Naslag

15 juli 2022
* Mailing:
Op tijd vertrouwd raken met de vernieuwde schermen van Ons Dossier en Ons Administratie

12 juli 2022
* E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Ons Administratie:  Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Administratie.
* E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Dossier: Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Dossier.
* Handleiding 'Het vernieuwde Ons Dossier: Overzicht, navigatie en gebruik': Deze handleiding neemt de gebruiker alvast mee in de vernieuwde schermen.

De inhoud van de bovenstaande middelen zal in de loop van de tijd meefluctueren met de feedback en verbetersuggesties die wij van zorgorganisaties en eindgebruikers ontvangen. 

23 juni 2022
* Mailing: aankondiging bij zorgorganisaties

21 juni 2022
* Webcast: bekijk de uitleg en de demo.
* Powerpoint-sheets bij webcastDe sheets in de opname van de webcast zijn niet heel scherp. Bekijk daarom hier de sheets apart terug.

Meest recente webcast terugkijken

Doorgevoerde verbeteringen en bugfixes gedurende opt-in fase

Wij proberen voorgestelde verbeteringen en feedback waar mogelijk snel door te voeren in de vernieuwde schermen op de testomgevingen, zodat je het resultaat snel opnieuw kunt bekijken. Hieronder houden wij een overzicht bij van verbeteringen die wij gedurende de opt-in fase doorvoeren. Per verbetering vind je het Ons Administratie- en Ons Dossier-versienummer waarin deze verbetering beschikbaar komt.

Ons Administratie

Verbetering/Bugfix Zichtbaar vanaf Ons Administratie versie
Probleem opgelost waardoor URL's in het nieuwe design soms nog doorverwezen naar oud gedesignde pagina's. 2022.6.0 
releasedatum
Bij de cliëntactie om een cliënt te verwijderen, vraagt Ons Administratie nu om een bevestiging alvorens de verwijdering door te voeren. 2022.6.0
releasedatum
Het onderdeel noties toont alleen nog actieve notities. In een oudere versie van het nieuwe design waren ook gearchiveerde of notities met een einddatum in eht verleden zichtbaar. 2022.6.0
releasedatum
Verbeteringen doorgevoerd op het gebied van accessibility. Onder meer de lettergrootte en het contrast via kleurcombinaties zijn aangepast. 2022.7.0
releasedatum
Probleem opgelost waardoor er geen documenten in het onderdeel Documenten geupload en gesleept konden worden. 2022.7.0
releasedatum

 

Ons Dossier

Verbetering/Bugfix Zichtbaar vanaf datum
Plek van de knop 'Terug naar cliënt zoeken' verplaatst naar bovenin het menu 2 augustus 2022
Het BSN in de cliëntheader is nu aanklikbaar en leidt de gebruiker naar de pagina Identiteitsgegevens in Ons Administratie. 2 augustus 2022

 

Wat verandert er - In het kort

 • Voor Ons Administratie geldt dat er een nieuwe lay-out ontwikkeld is.
 • Voor Ons Dossier is ervoor gekozen om de Ons Klinimetrie lay-out ook voor Ons Dossier over te nemen. 

Nieuwe design Ons Dossier

 

Wat merken gebruikers?

De lay-out van beide applicaties zal gezamenlijk gefaseerd uitgerold worden. Dit betekent dat Ons Dossier en Ons Administratie er anders uit gaan zien.

 • Voor Ons Administratie geldt dat het menu naar links verschoven wordt. Ook worden het dashboard, de clientzoekschermen en client-overzichtsschermen vernieuwd. Verder worden alle belangrijke persoonlijke en professionele contactgegevens verzameld in een nieuw tabblad 'Clientnetwerk'. Ook krijgen diverse basisfuncties voor clientbeheer een nieuwe look. Denk aan adres, notities en documenten.

 • Voor Ons Dossier geldt dat gebruikers de dag kunnen starten aan de hand van een Dossier-landingspagina. Hierop is veel-geraadpleegde overzichtsfunctionaliteit beschikbaar. Denk aan de laatst bezochte clienten, Kwaliteitsmonitor-taken, overdrachtsgegevens en uitgezette acties of acties voor mijn deskundigheid. Voor de client-specifieke schermen geldt dat alle Dossier-gerelateerde pagina's verzameld zijn in een overzichtelijk menu. Dit menu bevindt zich aan de linkerkant. De belangrijkste clientgegevens worden verzameld in een uitklapbare clientheader. Ook worden diverse benamingen verduidelijkt. Zo heet de pagina Dossier in de nieuwe lay-out Rapportages; de pagina Profiel heet Vragenlijsten. Diverse items uit het huidige menu aan de rechterzijde krijgen een nieuw plekje in de linker menubalk of op de overzichtspagina. Dit geldt voor alle SSO-linkjes naar externe applicaties. 

Uitroltraject

Raadpleeg de informatie hierboven onder Actueel en Naslag voor actuele datums en aanstaande veranderingen. 

Algemene informatie over de uitrol
De eerste verbeteringen in Ons Dossier en in Ons Klinimetrie zijn in de afgelopen tijd al doorgevoerd. Door nu al geleidelijk nieuwe knoppen en gegevens toe te voegen aan Ons Klinimetrie, creëren wij daar stapsgewijs alvast een nieuwe, logische plek voor alle huidige Ons Dossier-gegevens. De lay-out kan dan eenvoudiger uitgerold worden voor Ons Dossier.

Reeds doorgevoerd in Ons Dossier
 • Ons Dossier landingspagina: hier vindt de gebruiker onder meer de zoekfunctie, taken, overdrachtgegevens en de laatst bezochte cliënten.
 • Mogelijkheid om de cliëntpagina vanaf de Ons Dossier landingspagina te openen in de nieuwe lay-out
 • Beschikbaar maken van diverse vertrouwde Ons Dossier-onderdelen in Ons Klinimetrie (naast het nog steeds beschikbaar zijn in Ons Dossier zelf). Denk aan SSO-koppelingen, reanimatiebeleid en waarschuwingen en brieven versturen
 • Medisch overzicht: Groepering van Medicatiecontrole-, Ons Medicatie- en voorschrijffunctionaliteit in het onderdeel ‘Medicatie’
Vervolg: gefaseerde uitrol voor Ons Dossier en Ons Administratie

Ons Dossier en Ons Administratie worden in de nieuwe lay-out gefaseerd uitgerold.

 1. Als eerste zullen de nieuwe weergaves vanaf 2 augustus op testomgevingen beschikbaar komen. Dit gebeurt vanuit het opt-in principe, waarbij je als organisatie zelf kiest om dit alvast op testomgevingen aan te zetten.
  Heeft jouw organisatie geen eigen testomgeving? Vraag dan via een ticket bij Support om een toegangsaccount tot onze speciale tijdelijke testomgeving Administratiedossiervernieuwd. Alleen organisaties zonder eigen testomgeving krijgen hier toegang toe.
 2. Na verloop van tijd wijzigt dit vanaf 13 september in een opt-out principe. Daarbij staat het in principe aan, maar kun je het als organisatie indien gewenst zelf nog uitzetten - bijvoorbeeld voor trainingsomgevingen.
 3. In het najaar komt de functionaliteit ook op productieomgevingen beschikbaar. Dit gebeurt eveneens aanvankelijk volgens het opt-in.
 4. Later in het najaar komt de functionaliteit via het opt-out principe standaard op productieomgevingen beschikbaar. Als organisatie kun je het indien gewenst dan zelf nog uitzetten.
 5. Uiteindelijk wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard aangezet. Het streven is om dit in april 2023 te realiseren. Deze realisatie volgt wel pas onder voorbehoud van een succesvol en positief voortraject in de uitrol.

 Als organisatie heb je dus zelf in zekere mate invloed op wanneer de beide nieuwe lay-outs aangezet worden op test- en productieomgevingen. 

De volledige uitrolplanning vind je hieronder. De uitrol gaat vergezeld van een zorgvuldig communicatietraject, waarbij we duidelijk en tijdig aangeven wat er wanneer op test of productie gaat veranderen voor jouw organisatie. Vanzelfsprekend komen er dan ook handleidingen en instructies beschikbaar.

Planning