resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Thema - Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie

De navigatie en functionaliteit van Ons Administratie en Ons Dossier zijn momenteel sterk met elkaar verweven. Dit komt de workflow-ondersteuning voor gebruikers niet ten goede. Vanuit het verenigen van de Ons Suite werken we al geruime tijd toe naar het ontwikkelen van een Ons platform met een persoonlijk en op maat design voor elk type gebruiker.

Noodzakelijk: Opsplitsing van Ons Administratie en Ons Dossier

Een noodzakelijke stap in het verbeteren van de workflow-ondersteuning is het afsplitsen van Ons Administratie en Ons Dossier van elkaar. Wat verandert er voor gebruikers?

 • De beide applicaties krijgen een eigen, herkenbare lay-out en menubalk. 
 • Gebruikers hoeven minder te klikken.
 • Belangrijk om te weten: de functionaliteit op de pagina's zelf verandert niet! 

In vijf minuten op de hoogte!

Dit instructiefilmpje brengt jou en de gebruikers in jouw organisatie in vijf minuten op de hoogte. Daarna heb je voldoende kennis en kun je aan de slag.
Wil je verdieping? Raadpleeg dan de informatiemiddelen onder Naslag.

Ondertiteling: Klik op het knopje CC/Subtitles (naast het geluidsicoontje) ->kies English (auto-generated) cc. Nederlandse ondertiteling verschijnt.

Belangrijke datums 

 • 4 april 2023
  Op 4 april 2023 wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard op productie aangezet.

 • 15 november  
  Op productieomgevingenOpen opt-in fase op productie. Sinds15 november zijn de nieuwe schermen zelf op de productieomgeving aan te zetten. Standaard staan de schermen echter nog uit. Doe dit pas wanneer de gebruikers in jouw organisatie hier klaar voor zijn en voldoende geïnstrueerd en voorbereid zijn!

 • 1 november
  - Op testomgevingen: De vernieuwde schermen staan sinds 1 november standaard aan op testomgevingen. Wel kun je deze als zorgorganisatie indien gewenst zelf nog uitzetten (opt-out principe).

  Instructie nieuwe schermen activeren

Eindgebruikers informeren en instrueren

E-learnings
Wij bieden geen LTI-koppeling met onze e-learning aan. Wel zijn de onderstaande SCORM 1.2 bestanden in te laden in het eigen LMS van jouw organisatie.

* Ons Administratie
E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Ons Administratie:  Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Administratie.
SCORM 1.2-bestand (datum versie: 4-11-2022): Download dit bestand en laad deze zelf in in het LMS van jouw zorgorganisatie voor opleidings- en monitoringsdoeleinden. 

* Ons Dossier
E-learning: Maak kennis met het vernieuwde Dossier: Deze e-learning neemt de kijker stap-voor-stap en op een visuele manier mee in de veranderingen in het vernieuwde Ons Dossier.
SCORM 1.2-bestand (datum versie: 4-11-2022): Download dit bestand en laad deze zelf in in het LMS van jouw zorgorganisatie voor opleidings- en monitoringsdoeleinden.

FAQ en handleidingen
* FAQ/ Veelgestelde vragen: Overzicht met antwoord op diverse veelgestelde vragen.
* Het vernieuwde Ons Administratie: overzicht, navigatie en gebruik: Korte handleiding met een overzicht van de belangrijkste veranderingen en handige navigatietips in Ons Dossier
Het vernieuwde Ons Dossier: overzicht, navigatie en gebruik: Korte handleiding met een overzicht van de belangrijkste veranderingen en handige navigatietips in Ons Dossier

Tips/Inspiratie voor jouw informatieplan

Interview
* Interview met Zorgorganistie De Posten.Lees hoe zij hun gebruikers geinformeerd hebben en hoe zij de uitrol ervaren hebben.

 SnelStartGids
De SnelStartGids beschrijft in het kort de inhoud van de veranderingen, de voordelen voor de gebruiker en biedt handige linkjes naar meer informatie. Gebruik deze gids als startboodschap of inspiratiebron in de communicatie over de verandering naar jouw collega's.

* Snel Start Gids: PDF-bestand(Handig om direct in te zetten)
* Snel Start Gids: Handleiding(Handig om als deelbare link aan jouw gebruikers door te sturen of om de tekst over te nemen en eventueel bewerkt op te nemen in jouw eigen communicatiemiddelen)

Factsheet 
* FactsheetEen handig overzicht met tips om in verschillende fases aan de slag te gaan om de verandering goed te laten landen in jouw organisatie.

Handleiding
* Vaste landingspagina instellen: Gebruikers hun werkdag laten starten op de landingspgina die voor hen het beste past. Kies voor Ons Administratie of Ons Dossier.

Mailings en webcasts

Oktober

* Mailing: 17-10-2022: Reminder: uitrolfase 2 start binnenkort
Webcast25-10-2022: update en aankondiging opt-out op test en opt-in op productie

September

*Mailing:
26-9-2022: Uitrolfase 2 start binnenkort
* Webcast: 13-9-2022: update en aankondiging opt-out op test en opt-in op productie

Augustus
* Mailing:
26-8-2022: Aanpassing uitrolplanning vernieuwde schermen Ons Administratie/Ons Dossier
* Webcast:
2-8-2022: Aankondiging van de opt-in fase op test

Juli
* Mailing:
15-07-2922: Op tijd vertrouwd raken met de vernieuwde schermen van Ons Dossier en Ons Administratie

Juni
* Mailing: aankondiging bij zorgorganisaties
* Webcast: bekijk de uitleg en de demo.
* Powerpoint-sheets bij webcastDe sheets in de opname van de webcast zijn niet heel scherp. Bekijk daarom hier de sheets apart terug.

Verbeteringen en bugfixes

Wij proberen voorgestelde verbeteringen en feedback waar mogelijk snel door te voeren in de vernieuwde schermen op de testomgevingen, zodat je het resultaat snel opnieuw kunt bekijken. Hieronder vind je per applicatie een overzicht van de belangrijkste onderdelen waar we mee aan de slag zijn en die we op korte termijn verbeterd hopen te hebben. 

Doorgevoerde verbeteringen en bugfixes vind je terug op Ons Aankondigingen bij de aankondigingen over Ons Administratie en Ons Dossier. De aanpassingen zijn duidelijk te herkennen doordat ze gegroepeerd staan onder het kopje 'Vernieuwde weergave [Ons Administratie]  of [Dossier]'.

Onderwerpen Ons Administratie

Onderwerp Toelichting
Toevoegen ontbrekende functionaliteit

De trajectvoortgang bij zorglegitimaties waar dit normaal zichtbaar is, ontbreekt.

Beleidsprofielen kunnen aanpassen en toevoegen

Ook telefoonnummers van adressen tonen in clientheader

Weergave-verbeteringen: Nieuwe Ons Administratie-stijl toevoegen - Berichtenbox bevat nog de oude stijl

- Woordafbrekingen verbeteren

-Terugknoppen  tonen onverwacht gedrag en leiden naar onverwachte pagina's
Bugs

Debiteurenselectie: Bij het aanmaken van een export wordt de lijst met debiteuren in de debiteurenselectie dubbel getoond.

Tijd-invulvelden:
het is niet mogelijk om tijden in te vullen in velden die van het type tijd zijn.

Niet mogelijk om een nieuw zorgcontract in te vullen.

Clientnetwerk
: het openen is trager dan andere schermen.

Foutmelding bij raadplegen 'beheren van externe zorgverlener(s) van deze client'

BSN van een client wordt soms niet getoond

Cliëntscherm gaat stuk bij ongeldige zorglegitimatie na vegen

Dropdownmenu voor labels bij documenten

COV controle: datum wordt niet automatisch bijgewerkt

 

Onderwerpen Ons Dossier

Onderwerp Toelichting
Bug Caren-status wordt in het Engels getoond

 

Wat verandert er - Toelichting

 • Voor Ons Administratie geldt dat er een nieuwe lay-out ontwikkeld is.
 • Voor Ons Dossier is ervoor gekozen om de Ons Klinimetrie lay-out ook voor Ons Dossier over te nemen. 

Nieuwe design Ons Dossier

 

Wat merken gebruikers?

De lay-out van beide applicaties zal gezamenlijk gefaseerd uitgerold worden. Dit betekent dat Ons Dossier en Ons Administratie er anders uit gaan zien.

 • Voor Ons Administratie geldt dat het menu naar links verschoven wordt. Ook worden het dashboard, de clientzoekschermen en client-overzichtsschermen vernieuwd. Verder worden alle belangrijke persoonlijke en professionele contactgegevens verzameld in een nieuw tabblad 'Clientnetwerk'. Ook krijgen diverse basisfuncties voor clientbeheer een nieuwe look. Denk aan adres, notities en documenten.

 • Voor Ons Dossier geldt dat gebruikers de dag kunnen starten aan de hand van een Dossier-landingspagina. Hierop is veel-geraadpleegde overzichtsfunctionaliteit beschikbaar. Denk aan de laatst bezochte clienten, Kwaliteitsmonitor-taken, overdrachtsgegevens en uitgezette acties of acties voor mijn deskundigheid. Voor de client-specifieke schermen geldt dat alle Dossier-gerelateerde pagina's verzameld zijn in een overzichtelijk menu. Dit menu bevindt zich aan de linkerkant. De belangrijkste clientgegevens worden verzameld in een uitklapbare clientheader. Ook worden diverse benamingen verduidelijkt. Zo heet de pagina Dossier in de nieuwe lay-out Rapportages; de pagina Profiel heet Vragenlijsten. Diverse items uit het huidige menu aan de rechterzijde krijgen een nieuw plekje in de linker menubalk of op de overzichtspagina. Dit geldt voor alle SSO-linkjes naar externe applicaties. 

Uitroltraject

Raadpleeg de informatie hierboven onder Actueel en Naslag voor actuele datums en aanstaande veranderingen. 

De nieuwe schermen van Ons Dossier en Ons Administratie worden gefaseerd uitgerold.

 1. Als eerste zijn de nieuwe weergaves vanaf 2 augustus op testomgevingen beschikbaar gesteld. Dit is gedaan vanuit het opt-in principe, waarbij je als organisatie zelf kiest om dit alvast op testomgevingen aan te zetten.
  Heeft jouw organisatie geen eigen testomgeving? Vraag dan via een ticket bij Support om een toegangsaccount tot onze speciale tijdelijke testomgeving Administratiedossiervernieuwd. Alleen organisaties zonder eigen testomgeving krijgen hier toegang toe.
 2. Vanaf 1 november wijzigt dit in op test in een opt-out principe op testomgevingen. Daarbij staat het in principe op alle testomgevingen aan, maar kun je het als organisatie indien gewenst zelf nog uitzetten.
 3. Van 1 t/m 14 november komt de functionaliteit via een besloten opt-in principe ook op productieomgevingen beschikbaar. Dit betekent dat de functionaliteit op productie alleen op aanvraag aangezet wordt bij slechts enkele organisaties.
 4. Vanaf 15 november zetten we de opt-in fase op productieomgevingen open voor alle organisaties. De nieuwe schermen zijn door organisaties dan zelf op de productieomgeving aanzetten. Standaard staan de schermen echter nog uit.  
 5. Vanaf 31 januari 2023 komt de functionaliteit via het opt-out principe standaard op productieomgevingen beschikbaar. Als organisatie kun je het indien gewenst dan zelf nog uitzetten.
 6. Op 4 april 2023 wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard aangezet. Deze realisatie volgt onder voorbehoud van een succesvol en positief voortraject in de uitrol.

 Als organisatie heb je dus zelf in zekere mate invloed op wanneer de beide nieuwe lay-outs aangezet worden op test- en productieomgevingen. 

De volledige uitrolplanning vind je hieronder. De uitrol gaat vergezeld van een zorgvuldig communicatietraject, waarbij we duidelijk en tijdig aangeven wat er wanneer op test of productie gaat veranderen voor jouw organisatie. Vanzelfsprekend komen er dan ook handleidingen en instructies beschikbaar.

Planning