resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Registratie- en kostenonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz-crisis vv.

Update 21-06-2022

De functionaliteit voor het registratieonderzoek is geïntroduceerd in versie 2022.4.10 van Ons Administratie. In onze handleiding lees je meer over hoe je deze inschakelt en gebruikt. Het ZorgTTP-exportprofiel is momenteel nog niet beschikbaar. Daarover ontvang je via Ons Aankondigingen bericht zodra deze functionaliteit klaar is.

 

Update 30-05-2022

ZorgTTP-export en -registratie

Wij zijn momenteel bezig met de verplichte export. We zullen dit in twee stappen doen. Eerst zorgen we ervoor dat het mogelijk wordt om een export te maken. Zo kunnen jullie de data en output controleren. Daarna zullen wij zorgen dat de aanlevering mogelijk is via de ZorgTTP-export. De verplichte velden zullen aanwezig zijn in de export.

Tijdsregistratie

Voor de tijdsregistratie kunnen wij met een uursoortfilter kiezen welke uursoorten mee moeten voor deze export. Dat kan zowel een nieuwe uursoort zijn als een bestaande uursoort. Hiervoor zullen wij een optie maken bij de uursoorten die aangeeft dat dit uursoort bij het onderzoek hoort. Dit zorgt ervoor dat het uursoort meegaat met de export, maar geen declaratie veroorzaakt.

Wat kunnen jullie nu alvast doen?

Jullie kunnen alvast een uursoort voor het onderzoek aanmaken en klaarzetten in de weekkaart. Zodra het vinkje beschikbaar is, kan dit aangezet worden bij het betreffende uursoort.

 

Update 25-04-2022

Tijdschrijven

Er geldt een specifieke regeling met registratievereisten voor het registratieonderzoek Elv en Wlz crisiszorg vv. De verleende zorg wordt vastgelegd aan de hand van het tijdschrijven door actieve behandelaren binnen het eerstelijnsverblijf. Deze gegevens kunnen voor een unieke behandelaar op twee manieren vastgelegd worden:

 • Een totaaltijd voor een type behandelaar per dag. Bijvoorbeeld als een so twee keer 10 minuten zorg levert aan de patiënt, dat in totaal 20 minuten wordt geregistreerd. Ook kunnen dit twee verschillende behandelaren binnen hetzelfde type behandelaar zijn (in dit voorbeeld twee verschillende so’s die 10 minuten zorg leveren);
 • Per contact de bestede tijd op eenzelfde dag. Bijvoorbeeld als een so op dezelfde dag twee keer 10 minuten zorg levert aan de patiënt, wordt twee keer 10 minuten vastgelegd.

Zie Aanleverformulier registratievereisten Elv en Wlz-crisis vv.2022 voor de specifieke handleiding vanuit de NZA.

In Ons kan de tijdsregistratie op een van de volgende manieren (of een combinatie):

 • Ons Agenda
 • Bij het schrijven van een dossierrapportage
 • Via het medewerkerportaal

Belangrijke inrichtingen
Medewerkersberoep kan meegegeven worden via de COD-16. Dit kan je vastleggen onder Deskundigheid > Externe codes >Beroep > Type cod16.

 

Update 14-04-2022

Wij hebben besloten de aanlevering via ZorgTTP te ondersteunen. Zie voor meer informatie de website van ZorgTTP over het veilig delen van data en de website van het NZA over prestaties en tarieven eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv.

 

Update 28-03-2022

De NZA voert van 1 juli t/m 31 december 2022 een registratieonderzoek uit voor eerstelijnsverblijf en Wlz-crisiszorg. Er zijn 147 zorgaanbieders geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een registratieonderzoek en een daaropvolgend kostenonderzoek. Vanaf 1 juli zijn de klanten die meedoen, verplicht om de informatie vullen.

 

Doel van het onderzoek

Het doel van het registratieonderzoek is om toe te werken naar een aanpassing van de bekostiging voor eerstelijnsverblijf en Wlz-crisiszorg vv.

 

Wat wordt er onderzocht?

 1. Registratieonderzoek (1 juli t/m 31 december 2022)
 2. Zorginhoudelijk traject (gedurende 2022)
 3. Kostenonderzoek (vanaf 2023)

 

Wat gaat wij doen?

Wij gaan vóór 1 juli onderstaande velden beschikbaar maken die nodig zijn voor het onderzoek. Deze worden beschikbaar achter een Pilot-vinkje.

 • Tijdstip opname
 • Herkomst patiënt
 • Ontslag bestemming
 • Doel verblijf
 • Type opname
 • Indicatie op basis zorgplan

We gaan het mogelijk maken dat cliënten met een privacy-bezwaar zich kunnen laten uitsluiten van het onderzoek.

De eerste verplichte aanlevering van de data is op verzoek van de softwareleveranciers verlaat naar 28 september 2022. Wij zijn nog in onderzoek of en hoe wij de aanlevering via ZorgTTP gaan ondersteunen.