resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Hoe helpt Ons in de strijd tegen COVID-19?

Wij ondersteunen jullie in de bestrijding van COVID-19. Op deze pagina lees je hoe Ons daarbij helpt. Omdat alle ontwikkelingen zich snel opvolgen, actualiseren we de tips continu. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Voorbereiding op het vastleggen van boostervaccinatie

Ter voorbereiding op een mogelijke boostervaccinatie onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om dit vast te leggen in het meetinstrument COVID 19-vaccinatie in Ons Klinimetrie. De eerste versie (1.5.0) van het meetinstrument inclusief boostervaccinatie is momenteel beschikbaar op testomgevingen.

Meer informatie

  • Op Basecamp is een discussie gaande over hoe dit meetinstrument eruit moet komen te zien en lees je meer over de meest recente ontwikkelingen in dit instrument.
  • Bekijk de handleiding over Ons Klinimetrie en het inrichten van meetinstrumenten.

Registratie van COVID-19-vaccinaties in Ons Klinimetrie

Het meetinstrument en Excel-rapport voor de registratie van COVID-19-vaccinaties is beschikbaar gemaakt in Ons Klinimetrie. Door Klinimetrie te gebruiken, beschikken zorgorganisaties over een gestandaardiseerd meetinstrument, waarbij gegevens via een vaste standaard kunnen worden opgeslagen en geëxporteerd.

Registratie en aanduiding COVID-19-besmetting

Vanuit de beroepsvereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verenso, bestaat het verzoek om besmettingen met het COVID-19-virus gestructureerd vast te leggen. Wij hebben gehoor gegeven aan dit verzoek. Registraties rondom COVID-19 kunnen op twee manieren in Ons vastgelegd worden. De vastlegging gebeurt in beide gevallen conform de aangegeven richtlijnen vanuit Verenso:

COVID-19-zorgplan: protocol en werkinstructie

Behalve een vragenlijst kun je ook een zorgplan maken. Hieraan koppel je eenvoudig protocollen en werkinstructies.

Het zorgplan en de vragenlijst 'COVID-19 initieel' kunnen aan elkaar gekoppeld worden. De vragenlijst kan zo aangepast worden dat bij het aanvinken van "verdenking COVID-19" of "COVID-19 bevestigd" er automatisch een nieuwe regel wordt aangemaakt in een nieuw conceptzorgplan. Nadat je het zorgplan activeert, wordt de actie voor de medewerker in het zorgplan getoond en wordt deze aan de instructies gekoppeld. Medewerkers zijn hierdoor in staat om op dit doel en actie te rapporteren. Cliënten en verwanten kunnen ook in Caren meelezen.

Vilans heeft de Corona-protocollen voor de VVT voorlopig kosteloos beschikbaar gesteld. Naar deze protocollen kan direct vanuit Ons gelinkt worden.

Aanduidingen en signaleringen 

Aanduiding in de cliëntheader
In Ons kun je waarschuwingen gebruiken om in de cliëntheader* een aanduiding te plaatsen bij een besmetting met het coronavirus.

* Met de cliëntheader wordt de plek bedoeld waar de primaire informatie van de cliënt getoond wordt. Hier staan ook de naam en adresgegevens.

Aanduiding als medische notitie
Het is mogelijk om in een medische notitie aan te geven of de cliënt besmet is. Deze notities zijn wel zichtbaar in de Ons Dossier-app, maar niet in de Nedap Ons-app.

Aanduiding als notitie in de planning en de Ons Dossier-app
Als workaround is het mogelijk om met een niet-medische notitie* aan te duiden of er speciale maatregelen genomen moet worden bij de cliënt (bijvoorbeeld druppelisolatie). Je kunt per notitie selecteren of deze ook zichtbaar moet zijn op de looplijst en in de Ons Dossier-app. Hierdoor kunnen ook thuiszorgmedewerkers de actuele status op afstand inzien.
* Met een 'niet-medische notitie' wordt een notitie bedoeld die in Ons Administratie is ingevoerd op het administratief overzicht.

Communicatie met cliënt

Beeldbellen
Op dit moment is er in Ons geen mogelijkheid om direct met de cliënt te kunnen beeldbellen. Het techplatform smarthealth.nl heeft een blog geschreven dat kan helpen bij het selecteren van beeldbeloplossingen. Zie: https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg/.

Communicatie met de familie van de cliënt
Om informatie van de cliënt te blijven ontvangen, kunnen cliënten, familieleden en mantelzorgers inzage krijgen in het dossier van de cliënt via Caren. Hierdoor blijft de familie op de hoogte van de situatie van de cliënt. Je moet verschillende afwegingen maken voordat je met Caren start: 'wie mag de informatie inzien?' en 'welke informatie moet wel of niet vanuit de zorgverlener gedeeld worden?'.

Een van de onderdelen van Caren is de mogelijkheid om in bulk berichten naar Caren-gebruikers te versturen. Bekijk Bulkbericht aan Carengebruikers sturen in deze handleiding.

Communicatie met medewerkers

Ons Berichten en berichten in Ons Administratie
Om via Ons met collega's te communiceren kan je Ons Berichten gebruiken. Ook is op het dashboard in Ons Administratie een centrale melding te plaatsen.

Planning en organisatie

Tijdelijke afwezigheid met als reden 'Pandemie'
Je kunt cliënten tijdelijk uit zorg zetten, en bij de reden van de tijdelijke afwezigheid aangeven dat het om een pandemie gaat. Via het Excelrapport 'Cliënten uit zorg' is de vastgelegde informatie ook in te zien.