resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Eenheid in verscheidenheid; het verenigen van Ons

De afgelopen twintig jaar is Ons uitgegroeid tot een softwaresuite met tientallen producten. De suite werkt integraal, maar oogt divers. Die ervaring willen we verbeteren door de verschillende applicaties binnen de suite te verenigen. Niet door alles op elkaar te laten lijken, maar echt opnieuw te kijken naar wat we nog meer voor de zorg kunnen betekenen.

We willen simpele oplossingen maken die informatie brengen wanneer jij het nodig hebt. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van samenwerken de zorg beter maakt, maar we zien ook dat dat voor iedereen wat anders kan betekenen. Een psycholoog heeft een andere workflow dan een arts of een begeleider en iedere organisatie is uniek.

 

We nemen je stapsgewijs mee

Geleidelijk ga je de eerste aanpassingen ondervinden. In de toekomst zal de Ons-suite voor een groot deel uit terugkerende blokken bestaan. Blokken met dezelfde werking en visuele stijl, onafhankelijk van de applicatie waarbinnen ze getoond worden. Dit zorgt voor een steeds breder beschikbare informatiestroom binnen applicaties en daarmee voor minder heen en weer springen tussen applicaties. Informatie komt naar je toe, in plaats van dat je het moet halen. Dit betekent in praktijk minder ‘klikken’.

Dankzij deze blokken kunnen we verschillende functionaliteiten flexibel combineren tot dashboards en workflows die specifiek gericht zijn op een deskundigheid. Dit zorgt dat, wanneer nodig, een psycholoog een andere ervaring kan hebben dan een arts of begeleider, terwijl ze wel toegang hebben tot in de basis dezelfde informatie.

Voorbereidende stappen: Opsplitsing van Ons Administratie en Ons Dossier

Een noodzakelijke stap om te komen tot dashboards op basis van deskundigheden en type gebruiker, is het afsplitsen van Ons Administratie en Ons Dossier van elkaar. Beide applicaties krijgen eerst een eigen navigatiestructuur. De beide designs kunnen hierdoor makkelijk verbeterd worden in de toekomst vanuit het verenigen van de Ons Suite. Uiteindelijk werken we hierdoor toe naar een consistente en gebruiksvriendelijke ervaring voor de hele Nedap Ons suite, met een gepersonaliseerd design voor elk type gebruiker.

Raadpleeg de themapagina - Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie

 

Ons-suite werkt voor jou

Kortom, het verenigen van Ons is een ontwikkelproces dat het gebruiksgemak en de herkenbaarheid van de suite gaat verbeteren met als doel nog beter aan te sluiten op jouw dagelijkse werkzaamheden.