resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Afsplitsing Ons Dossier van Ons Administratie

De navigatie en functionaliteit van Ons Administratie en Ons Dossier zijn momenteel sterk met elkaar verweven. Dit komt de workflow-ondersteuning voor gebruikers niet ten goede. Daarom werken we al geruime tijd aan het afsplitsen van de beide applicaties van elkaar. Beide applicaties krijgen daarbij een eigen, herkenbare lay-out en een eigen navigatiestructuur. Gebruikers hoeven minder te klikken en werken in een herkenbare applicatie. Deze lay-out kan bovendien makkelijk uitgebreid worden in de toekomst. Het doel is een consistente en gebruiksvriendelijke ervaring te bieden voor de hele Nedap Ons suite.

Actueel en naslag

23 juni 3022
- Mailing: aankondiging bij zorgorganisaties

21 juni 2022
- Webcast: bekijk de uitleg en de demo.
- Powerpoint-sheets bij webcast:
De sheets in de opname van de webcast zijn niet heel scherp. Bekijk daarom hier de sheets apart terug.

In het kort

  • Voor Ons Administratie geldt dat er een nieuwe lay-out ontwikkeld is.
  • Voor Ons Dossier is ervoor gekozen om de Ons Klinimetrie lay-out ook voor Ons Dossier over te nemen. 

Nieuwe design Ons Dossier

 

Wat merken gebruikers?

De lay-out van beide applicaties zal gezamenlijk gefaseerd uitgerold worden. Dit betekent dat Ons Dossier en Ons Administratie er anders uit gaan zien.

  • Voor Ons Administratie geldt dat het menu naar links verschoven wordt. Ook worden het dashboard, de clientzoekschermen en client-overzichtsschermen vernieuwd. Verder worden alle belangrijke persoonlijke en professionele contactgegevens verzameld in een nieuw tabblad 'Clientnetwerk'. Ook krijgen diverse basisfuncties voor clientbeheer een nieuwe look. Denk aan adres, notities en documenten.

  • Voor Ons Dossier geldt dat gebruikers de dag kunnen starten aan de hand van een Dossier-landingspagina. Hierop is veel-geraadpleegde overzichtsfunctionaliteit beschikbaar. Denk aan de laatst bezochte clienten, Kwaliteitsmonitor-taken, overdrachtsgegevens en uitgezette acties of acties voor mijn deskundigheid. Voor de client-specifieke schermen geldt dat alle Dossier-gerelateerde pagina's verzameld zijn in een overzichtelijk menu. Dit menu bevindt zich aan de linkerkant. De belangrijkste clientgegevens worden verzameld in een uitklapbare clientheader. Ook worden diverse benamingen verduidelijkt. Zo heet de pagina Dossier in de nieuwe lay-out Rapportages; de pagina Profiel heet Vragenlijsten. Diverse items uit het huidige menu aan de rechterzijde krijgen een nieuw plekje in de linker menubalk of op de overzichtspagina. Dit geldt voor alle SSO-linkjes naar externe applicaties. 

Uitroltraject

De eerste verbeteringen in Ons Dossier en in Ons Klinimetrie zijn in de afgelopen tijd al doorgevoerd. Door nu al geleidelijk nieuwe knoppen en gegevens toe te voegen aan Ons Klinimetrie, creëren wij daar stapsgewijs alvast een nieuwe, logische plek voor alle huidige Ons Dossier-gegevens. De lay-out kan dan eenvoudiger uitgerold worden voor Ons Dossier.

Reeds doorgevoerd in Ons Dossier
  • Ons Dossier landingspagina: hier vindt de gebruiker onder meer de zoekfunctie, taken, overdrachtgegevens en de laatst bezochte cliënten.
  • Mogelijkheid om de cliëntpagina vanaf de Ons Dossier landingspagina te openen in de nieuwe lay-out
  • Beschikbaar maken van diverse vertrouwde Ons Dossier-onderdelen in Ons Klinimetrie (naast het nog steeds beschikbaar zijn in Ons Dossier zelf). Denk aan SSO-koppelingen, reanimatiebeleid en waarschuwingen en brieven versturen
  • Medisch overzicht: Groepering van Medicatiecontrole-, Ons Medicatie- en voorschrijffunctionaliteit in het onderdeel ‘Medicatie’
Vervolg: gefaseerde uitrol voor Ons Dossier en Ons Administratie

De volgende stap houdt in dat wij Ons Dossier en Ons Administratie in de nieuwe lay-out gefaseerd zullen uitrollen. Als eerste zullen de nieuwe weergaves op testomgevingen beschikbaar komen. Dit gebeurt vanuit het opt-in principe, waarbij je als organisatie zelf kiest om dit alvast op testomgevingen aan te zetten. Na verloop van tijd wijzigt dit in een opt-out principe. Daarbij staat het in principe aan, maar kun je het als organisatie indien gewenst zelf nog uitzetten - bijvoorbeeld voor trainingsomgevingen. Na verloop van tijd komt de functionaliteit ook op productieomgevingen beschikbaar. Dit gebeurt eveneens aanvankelijk volgens het opt-in en vervolgens volgens een opt-out principe. Als organisatie heb je dus zelf in zekere mate invloed op wanneer de beide nieuwe lay-outs aangezet worden op productie. Uiteindelijk wordt de vernieuwde lay-out voor beide applicaties standaard aangezet. Het streven is om dit in april 2023 te realiseren. Deze realisatie volgt wel pas onder voorbehoud van een succesvol en positief voortraject in de uitrol.

De volledige uitrolplanning vind je hieronder. De uitrol gaat vergezeld van een zorgvuldig communicatietraject, waarbij we duidelijk en tijdig aangeven wat er wanneer op test of productie gaat veranderen voor jouw organisatie. Vanzelfsprekend komen er dan ook handleidingen en instructies beschikbaar.

Planning