resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Vervanging Workplace voor alternatieve community-tool

22-01-2021

Tot op heden kunnen onze klanten als externe Workplace-gebruikers kosteloos deelnemen aan de groepen in onze betaalde zakelijke Workplace-omgeving van Facebook. Op deze manier kunnen wij laagdrempelig kennis en expertise met onze klanten delen, over onderwerpen die ons gezamenlijk aangaan. Facebook heeft echter aangegeven per 11 februari a.s. te stoppen met het faciliteren van dit kosteloze gebruik en alleen betaalde abonnementen te ondersteunen. Hiermee vervalt de mogelijkheid om via Workplace-groepen extern te discussiëren en te werken aan gezamenlijke onderwerpen. 

Alternatief
We werken op dit moment een geschikt alternatief uit. Neem je momenteel deel in een van onze Workplace-groepen? Dan informeren onze Workplace-beheerders je via updates in die groepen over het vervolg en over uitnodigingen voor een nieuwe kosteloze, laagdrempelige tool. De tool Discourse (Samenwerken met Nedap) geldt als een mogelijke opvolger. Uiteraard zijn er verschillen met Workplace en zitten er altijd voor- en nadelen aan een alternatief. Ook voor ons geldt dat we hier samen achter gaan komen.

Basecamp 
Naast Workplace maken wij ook gebruik van Basecamp als discussieplatform. De bovenstaande verandering heeft alleen betrekking op Workplace: het gebruik van Basecamp blijft onveranderd.