resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Updates en onderhoud op 6 mei vanwege feestdag op 5 mei

28-04-2020

Normaal gesproken voeren wij updates uit op dinsdagavond. Omdat dinsdag a.s. op 5 mei valt, hebben we besloten om het onderhoud en updates niet op dinsdag 5 mei, maar op woensdag 6 mei door te voeren.

Dit geldt voor:

  • de installatie van versie 2020.3 van Ons Administratie en Ons Planning bij de laatste groep klanten die nog naar deze versie over gaat 
  • de bugfix-updates van Ons Administratie
  • eventuele updates van alle andere Ons-applicaties 

Via een Supportmailing zijn onze contactpersonen hier ook per mailing persoonlijk over geïnformeerd.

Bevrijdingsdag
De datum 5 mei is in diverse zorg-CAO's opgenomen als officiële feestdag. Met het oog op de mogelijk beperkte bezetting bij zorgorganisaties op die datum, hebben we besloten om de updates één dag uit te stellen. 

Tijdsbestek
De updates op 6 mei zullen plaatsvinden op enig moment tussen 19:00 en 22:00 uur.