resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Mailings Nedap Healthcare over facturen en incasso's

25-11-2021

Afgelopen weken heeft jouw organisatie, specifiek de financiële administratie, mogelijk mails ontvangen vanuit Nedap Healthcare over facturen en automatische incasso's. Dit komt omdat wij sinds 1 november 2021 gebruikmaken van een nieuw systeem voor het factureren van onze diensten. De berekening van bedragen in de facturen komt wel overeen met wat jullie van ons gewend zijn, maar er is een aantal zaken gewijzigd:

  • De lay-out van de factuur is vernieuwd
  • De benamingen op de factuur kunnen verschillen
  • Het rekeningnummer voor handmatige betalingen is gewijzigd naar NL03ABNA0101008740.
  • De incassant-ID is veranderd naar DE5669400002197951

Over bovenstaande wijzigingen heeft jullie organisatie verschillende mails van ons en GoCardless ontvangen. Dit heeft voor verwarring gezorgd, met name omdat in een van de mails wordt gesproken over de annulering van de incassomachtiging. Dit is niet het geval: deze mail is ten onrechte verstuurd. Vanuit jullie organisatie is verder geen actie vereist, maar als er gegevens op de factuur niet kloppen, dan kunnen jullie hierover contact opnemen met ons via accountmanagement.healthcare@nedap.com.

Hieronder volgt een overzicht van de mails die zijn verstuurd en een samenvatting van de inhoud:

Datum mail Afkomstig van Onderwerp mail Samenvatting inhoud
dinsdag 16 november 2021 invoice-ideas@nedap.com Nedap Healthcare Factuur Factuur bijgevoegd en incassant-ID veranderd. Hierover word je separaat geïnformeerd door GoCardless.
woensdag 17 november 2021 accountmanagament.healthcare@nedap.com Aanvullende informatie op Nedap Healthcare Factuur Het rekeningnummer voor handmatige betaling is gewijzigd naar NL03ABNA0101008740.
woensdag 25 november 2021 help@gocardless.com Uw incassomachtiging is geannuleerd Deze mail is ten onrechte verstuurd en kunnen jullie negeren.
woensdag 25 november 2021 help@gocardless.com U heeft een automatische incasso ingesteld Als dit de laatste mail is die je hebt ontvangen, is het migratieproces goedgegaan en is er geen actie nodig.
woensdag 25 november 2021 accountmanagament.healthcare@nedap.com Toelichting op incassomachtiging mails Hierin hebben we jullie opheldering over de ontvangen mails gegeven.