resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ: wat verandert er in Ons?

15-04-2021

Op 1 januari 2022 wordt in de GGZ en FZ het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het nieuwe model is ontwikkeld om de bekostigingsvoorschriften voor de zorgaanbieder te vereenvoudigen. Ook moet het model leiden tot duidelijkere nota’s voor de cliënt. Het zorgprestatiemodel vervangt de generalistische basis-ggz prestaties, de db(b)c’s en de ggz zzp’s. Al deze financieringsstromen zullen op dezelfde wijze bekostigd gaan worden.

Wat betekent dit voor Ons?
In Ons gaat er als gevolg van het zorgprestatiemodel het nodige veranderen. Onze voorbereidingen hiervoor lopen al geruime tijd, zodat we de wijzigingen op tijd kunnen implementeren. Een globaal overzicht van wijzigingen waar we aan werken:

  • Voor de zorgvraagtypering gaan we passende ondersteuning opzetten om via de HoNOS+-vragenlijst het juiste cluster voor de zorgzwaarte en inzet vast te stellen.
  • Voor de financiële inrichting geldt dat de nieuwe prestaties vanzelfsprekend tijdig beschikbaar komen en als declaratie vastgelegd kunnen worden bij de cliënt.
  • Bij het registratieproces gaan we ervoor zorgen dat de geleverde prestaties eenvoudig vastgelegd kunnen worden, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgeschreven standaard tijdsduren, de nieuwe beroepsgroep-voorschriften en de juiste setting.
  • Als alternatief voor de DBC-declaratiesystematiek komt er een periodieke manier van declareren beschikbaar, waarbij tarieven direct gekoppeld zijn aan prestaties, die bijvoorbeeld maandelijks gedeclareerd kunnen worden via de nieuwe declaratiestandaard GDS801/802.

Meer informatie en tussentijdse voortgangsinformatie
Op deze pagina vind je meer informatie over het Zorgprestatiemodel, detailinformatie over de veranderingen die dit met zich meebrengt in Ons en mogelijkheden om mee te discussiëren via Samenwerken met Nedap. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Neem regelmatig een kijkje en blijf zo op de hoogte.