resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Cao's met overgangsregelingen gestopt per 01-01-2022

05-01-2022

Voor de overgangsregeling binnen de CAO Thuiszorg (extramuraal) – overgangsregeling en HV (Thuiszorg zonder reistijd) - overgangsregeling is gebruikgemaakt van een tijdelijke cao waarbij in 2019, 2020 en 2021 de ORT werd afgebouwd. Vanaf 01-01-2022 is deze cao daardoor niet meer bruikbaar. Voor medewerkers waarop dit van toepassing is moet er een nieuwe cao worden toegevoegd.

In de meeste gevallen zal vanuit het HR-pakket bekend zijn voor welke medewerkers dit geldt en zal via die weg ook een nieuwe cao geïmporteerd kunnen worden. Mocht dat niet het geval zijn dan is via de rapportage Detailgegevens per medewerker makkelijk te achterhalen welke medewerkers deze cao in 2022 nog hebben door hierop te filteren binnen het de Excel-rapportage. Vervolgens kun je dit handmatig of via een import aanpassen. Voor het maken van een importbestand kun je de hulp van een business partner inschakelen.