resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Aanlevering Zorgvraagtypering uitgesteld naar 01-07-2023

05-01-2023

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren gegevens over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. De gegevens gebruiken zij onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties. Daarnaast leveren alle aanbieders gegevens over hun wachttijden. Patiënten kunnen hiermee bepalen waar ze eventueel sneller terecht kunnen.

De NZa had voorheen de aanlevering voor de zorgvraagtypering vanaf 1 januari 2023 verplicht gesteld. Deze deadline is verplaatst naar 1 juli 2023. Daarbij moeten de gegevens vóór 1 september 2023 bij hen zijn aangeleverd. De NZa informeert binnenkort de zorgaanbieders via e-mail verder over het aanleveren van de gegevens. Wij zijn momenteel bezig met de implemantatie en zorgen dat dit vóór de deadline gereed is.