resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Update over Caren-incident: Informatie vanuit het Openbaar Ministerie

28-03-2023

Het Openbaar Ministerie heeft met ons gedeeld dat de verdachte bekend heeft. Hij heeft verklaard de documenten te hebben gedownload en vervolgens te hebben verwijderd. De verdachte heeft ontkend de documenten verder te hebben verspreid. Uit het politieonderzoek aan de gegevensdragers is naar voren gekomen dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van de verdachte. Bij het onderzoek is geen verspreiding vastgesteld, maar door de enorme hoeveelheden aangetroffen data, programma’s en virtuele computers sluiten zij dit niet volledig uit.

Bovenstaande informatie kun je als organisatie gebruiken voor eventuele communicatie naar cliënten en, voor zover van toepassing, om de melding bij de AP aan te vullen. Het Openbaar Ministerie heeft verder geen informatie gedeeld over eventuele vervolging van de verdachte.