resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Onderzoek naar nieuwe mobiliteitswet voor werknemers

23-08-2023

Conform het Ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit moeten vanaf 1 januari 2024 de jaartotalen in kilometers voor alle werkgebonden mobiliteit van medewerkers worden vastgelegd en gerapporteerd. Vanuit Ons® onderzoeken wij momenteel in hoeverre wij hier ondersteuning voor gaan bieden. Als die ondersteuning wordt geboden, dan communiceren wij daar tijdig over.